før valget af erhvervsuddannelse
Artikel

Før valget

Med over hundrede forskellige erhvervsuddannelser og en lang række forskellige specialer er der god mulighed for at få netop den uddannelse, der passer til dig.

Men det kan også være svært at overskue mulighederne. Her får du tip til, hvordan du kan gribe valget an.

Hjælp til valget

Før du vælger, har du mulighed for at få hjælp. Guider og informationsmøder kan give dig viden om uddannelserne og en fornemmelse af, hvad de indeholder og kan bruges til. Professionelle vejledere kan hjælpe dig med at få øje på flere muligheder og afklare, om en uddannelse er noget for dig.

Hvis du gør brug af de forskellige muligheder for at få inspiration, information og vejledning, øger du chancen for at få en god start i den rigtige retning.

Begynder du din erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, får du også vejledning på erhvervsskolen. I grundforløbets 1. del får du en løbende afklaring af dit uddannelsesvalg, og du skal først lægge dig fast på en bestemt erhvervsuddannelse efter ca. ½ år. 

Erfaringer fra erhvervspraktik eller brobygning

Går du i 9. eller 10. klasse vil du i skolen have overvejet og arbejdet med dit uddannelsesvalg og dine uddannelsesmuligheder. Måske har du allerede gjort dig nogle erfaringer med uddannelse via introduktionsforløb, brobygning eller erhvervspraktik. Når du skal overveje valg af uddannelse, kan du inddrage dine erfaringer og evt. drøfte dem med andre.

UddannelsesGuiden

Ug.dk hjælper dig med at få et overblik over alle erhvervsuddannelserne. På ug.dk kan du læse om uddannelsernes indhold, undervisningsform, adgangskrav, uddannelsessteder, praktikmuligheder, fremtidsmuligheder mm.

Hvis du endnu ikke har en bestemt erhvervsuddannelse i tankerne, kan du bruge ug.dk´s interessesøgning. Vælg et område, der interesserer dig, og se de uddannelser, der ligger inden for det.

På ug.dk finder du også værktøjer, der kan hjælpe dig med at vælge uddannelse og sortere i dine valg. Uddannelsesvælgeren er for dig, der skal vælge en ungdomsuddannelse.

Du kan også læse generelt om erhvervsuddannelserne, fx om deres opbygning, om grundforløb, om hvordan man søger om optagelse eller om muligheden for at supplere eud med fag på gymnasialt niveau (eux). Se temaet om Erhvervsuddannelse.

UU´s informationsmøder

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) afholder orienteringsmøder om ungdomsuddannelserne for udskolingens elever. Møderne afholdes typisk som klassearrangementer eller fællesmøder på skolen.

Vejledning

Du har altid mulighed for at kontakte en vejleder, hvis du vil drøfte dine overvejelser om uddannelsesvalget med en professionel. Du er måske i tvivl om, hvad du skal vælge, har spørgsmål i forbindelse med valget eller har brug for at få uddybet de informationer, du har fundet på ug.dk.

I eVejledning kan du få information og vejledning om uddannelse og beskæftigelse. eVejledning holder åbent dag, aften og weekend og kan kontaktes via mail, chat eller telefon. Der er også mulighed for at deltage på eVejlednings fælleschat, hvor du kan dele dine overvejelser og spørgsmål med andre uddannelsessøgende.

Erhvervsskolerne har også deres egne vejledere. De har et dybtgående kendskab til de erhvervsuddannelser, den enkelte skole udbyder, fx undervisningsform, praktikpladssituation, fremtidsmuligheder mm. Du finder kontaktinformation til vejlederne på erhvervsskolernes egne hjemmesider.

Endvidere kan du få personlig vejledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat.

Informationsmøder og åbent hus

Erhvervsskolerne afholder informationsmøder eller åbent hus-arrangementer, hvor du typisk vil møde både lærere, elever og vejledere fra uddannelsen. På møderne får du både konkret information om uddannelserne og en fornemmelse af stemningen på uddannelsesstedet. Informationsmøder og åbent hus annonceres under Arrangementer i ug.dk.

Uddannelsesmesser og erhvervsmesser

En række uddannelsesinstitutioner og erhverv afholder messer, der henvender sig til unge. Her vil du fx møde elever fra uddannelserne og få en fornemmelse af sammenhængen mellem uddannelsen og erhvervet. Messerne annonceres under Arrangementer her på ug.dk.

DM i Skills

DM i Skills er det årlige Danmarksmesterskab for alle erhvervsuddannelserne. Her konkurrerer elever fra en lang række erhvervsuddannelser om mesterskabet inden for deres fag. DM i Skills kan give et indtryk af erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Følg med på SkillsDenmarks hjemmeside.

Når du skal vælge

Før du vælger, kan du fx finde flere uddannelser og sammenligne dem. Du kan undersøge adgangskrav, indhold og antallet af praktikperioder og skoleuger. Du kan skaffe dig et indtryk af, hvordan undervisningen på erhvervsskolen foregår. Du kan også få information om, hvordan det ser ud med hensyn til at finde en praktikplads, og hvilke muligheder for job og videreuddannelse, uddannelsen giver dig.

Når du skal vurdere, om en uddannelse kan være noget for dig, er det en god ide at overveje følgende spørgsmål:

  • Hvordan er din motivation i forhold til uddannelsens indhold
  • Hvordan passer uddannelsens indhold og krav til dine evner og forudsætninger?
  • Hvad er dine interesser i forhold til de erhverv, uddannelsen fører til?
  • Hvad er dine interesser i forhold til de videregående uddannelser, som uddannelsen kan give dig adgang til?

Det kan ofte være en god ide at drøfte spørgsmålene med nogen, der kender dig.

Måske har nogen i din familie eller blandt dine venner en erhvervsuddannelse og arbejder som faglært. Ved at tale med andre om deres erfaringer, kan du få et indtryk af en uddannelse eller et jobområde. Du kan sammenholde deres input med dine egne interesser, evner og ønsker.

Andre muligheder

Måske er du alligevel i tvivl om, hvad du skal vælge. Eller i tvivl om, hvorvidt du kan klare uddannelsen. Du har flere muligheder for at prøve noget af det af, du har tænkt på, inden du begynder på den egentlige uddannelse.

Det kan fx være på en produktionsskole, en erhvervsgrunduddannelse (EGU), en fri fagskole eller en ungdomshøjskole.

  • På en produktionsskole kan du prøve at arbejde i forskellige værksteder eller i et køkken eller ved et landbrug og måske på den måde finde ud af, hvilken uddannelse, du kunne tænke dig at gå i gang med. Læs mere om produktionsskoler.
  • En erhvervsgrunduddannelse (EGU) varer 2 år og kan være inden for fx butiksområdet, industrien, rengøring, transport, lagerarbejde eller ejendomsservice. Der er meget praktik og kun lidt teori. Læs mere om EGU.
  • De frie fagskoler er kostskoler, hvor undervisningen er praktisk-faglig med særligt fokus på mad, design, pædagogik, håndværk og økonomi. De frie fagskoler er for dig der vil have et år væk hjemmefra mens du bliver sikker på dit valg af uddannelse. Læs om frie fagskoler.
  • Et ophold på en ungdomshøjskole giver dig mulighed for at finde ud af, hvad du har lyst til, og hvad du er god til. Skoleformen er fri og uden eksamener. Læs mere om folkehøjskoler.

Et ophold på en af de nævnte skoler kan hjælpe dig til at blive mere afklaret omkring valg af uddannelse.