Artikel

Hvilken erhvervsuddannelse skal jeg vælge?

Få inspiration og hjælp til at vælge erhvervsuddannelse.

Der findes over hundrede forskellige erhvervsuddannelser, så der er god mulighed for at få en uddannelse, der passer til netop dig.

Her får du hjælp til at undersøge uddannelserne: Se video med elever, læs artikler på ug.dk, besøg uddannelsesstederne eller opsøg vejledning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Mød en elev - video

Måske kan det inspirere dig at høre, hvad elever på erhvervsuddannelserne selv fortæller om deres uddannelse.

Vælg et område, der interesserer dig. Se video med elever, der er i gang med at tage uddannelser inden for området.


På ug.dk kan du også finde video om den enkelte erhvervsuddannelse på uddannelsesartiklen.

Se listen over uddannelser med video

Find information på ug.dk

På ug.dk kan du læse om alle erhvervsuddannelserne og om de jobs, som de fører til. 

Find erhvervsuddannelsen på ug.dk

Gå på opdagelse i listen af uddannelser under de fire hovedområder:


Brug ug.dk´s interessesøgning, hvis du ikke har en bestemt erhvervsuddannelse i tankerne.

Brug ug.dk´s søgefunktion, hvis du vil finde en uddannelse, du kender, fx smed eller bager.

Gå til interessesøgningen: Hvad interesserer du dig for?

Find jobbet på ug.dk

Måske kan det inspirere dig at undersøge de job, du kan få med en erhvervsuddannelse. På hver uddannelse kan du se jobbene og læse mere om dem.

Du kan også bruge ug.dk’s søgefunktion, hvis du vil finde et bestemt job, fx advokatsekretær, tømrer eller film- og tv-arbejder. Læs om jobbet, og se, hvilke uddannelser der kan føre til det.

Prøv et værktøj

Hvis du er fyldt 25 år

Er du voksen - dvs. fyldt 25 år - kan du også læse om erhvervsuddannelse for voksne (euv) i temaet Fra ufaglært til faglært. 

Se temaet Fra ufaglært til faglært

Oplev uddannelserne

Du har forskellige muligheder for at komme ud og opleve uddannelserne.

Åbent hus på erhvervsskolen

Erhvervsskolerne afholder åbent hus-arrangementer, hvor du vil møde både lærere, elever, lærlinge og vejledere fra uddannelsen. På møderne får du både konkret information om uddannelserne og en fornemmelse af stemningen på uddannelsesstedet.

Der kan også være mulighed for at komme i en kortere studiepraktik.

Åbent hus mm. annonceres på ug.dk. Se Arrangementer

DM i Skills

DM i Skills er det årlige danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Her konkurrerer lærlinge fra en lang række erhvervsuddannelser om mesterskabet inden for deres fag. DM i Skills kan give et indtryk af erhvervsuddannelsernes mange muligheder.

På SkillsDenmarks hjemmeside kan du bl.a. tage Skills-testen og prøve, hvordan forskellige uddannelser passer til dig.

Følg med på SkillsDenmarks hjemmeside

Hvis du ikke er klar til at vælge

Du behøver måske ikke være helt klar. Der er forskellige forløb, som kan hjælpe dig til at blive mere parat og afklaret til valg af erhvervsuddannelse.

Start på grundforløbet og vælg uddannelse senere

I op til to år efter 9. eller 10. klasse, har du mulighed for at starte i grundforløbets 1. del. Du behøver ikke at vælge en bestemt erhvervsuddannelse, før du starter.

Grundforløbets 1. del hjælper dig med at afklare dit valg af erhvervsuddannelse. Du kan prøve kræfter med forskellige fag og skal først beslutte dig for en bestemt uddannelse i slutningen af forløbet.

Starter du direkte efter 9. eller 10. klasse, er grundforløbets 1. del næsten altid din indgang til en erhvervsuddannelse.

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Formålet med FGU er, at du bagefter kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. Du skal have en samtale med en vejleder, før du kan starte på FGU.

Frie fagskoler

De frie fagskoler er kostskoler, hvor undervisningen er praktisk-faglig med særligt fokus på mad, design, pædagogik, håndværk og økonomi. De frie fagskoler er for dig, der vil have et år væk hjemmefra, mens du bliver sikker på dit valg af uddannelse.

Grundforløb plus (GF+)

Grundforløb plus er for dig, som har brug for en afklaring eller et kompetenceløft, før du går i gang med din erhvervsuddannelse. Der er forskellige betingelser for at starte i GF+. Det skal bl.a. være mere end to år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse.

Læs mere i artiklerne:

Få vejledning

Du har altid mulighed for at kontakte en vejleder, hvis du vil tale med en professionel om dit uddannelsesvalg. 

Vejledning på erhvervsskolen

Erhvervsskolerne har deres egne vejledere med stort kendskab til deres uddannelser, fx undervisningsform, lærepladssituation, fremtidsmuligheder mm. Find kontaktinformation på erhvervsskolernes egne hjemmesider.

Vejledning på grundforløbet

Når du starter på grundforløbets 1. del på erhvervsskolen, får du vejledning i forbindelse med, at du skal vælge erhvervsuddannelse i slutningen af forløbet.

Vejledning gennem den kommunale ungeindsats (KUI)

Hvis du går i grundskolen, får du vejledning gennem den kommunale ungeindsats (KUI), som ofte vil være vejlederen på din skole. 

Hvis du er under 18 år og har forladt grundskolen eller under 25 år og har ikke en ungdomsuddannelse, kan du også få vejledning gennem Den kommunale ungeindsats (KUI).

eVejledning

eVejledning holder åbent dag, aften og weekend og kan kontaktes via mail, chat eller telefon.