Foto af nyuddannet faglært
Artikel

Fra uddannelse til job

Med en erhvervsuddannelse bliver du faglært og får adgang til et bestemt erhverv, når du er udlært.

Det kan fx være som murer, frisør, kok, tømrer, gartner, kontorfunktionær, handelsassistent og meget andet. Du får også adgang til at tage en videregående uddannelse, hvis du ønsker at læse videre, enten lige når du er færdig eller efter nogle år på arbejdsmarkedet.

Der er 106 forskellige erhvervsuddannelser at vælge imellem, og mange dem har flere trin eller specialer. De er faglige uddannelser, der gør dig dygtig til bestemte fag, så som murerfaget, frisørfaget osv.

For at vælge den uddannelse, der er rigtig for dig, er det en god ide, at du overvejer dine interesser og evner, både i forhold til uddannelse og job. Hvad kan du lide at beskæftige dig med? Hvor ligger dine kompetencer?

Brug fx ug.dk´s interessesøgning.

Læs evt. artiklen Før valget.

Mange jobmuligheder

Med en erhvervsuddannelse vil du få direkte adgang til arbejdsmarkedet. Som udlært kan du, alt efter hvad du vælger, komme til at arbejde med:

  • Teknik
  • Mekanik
  • Byggeri
  • Jordbrug
  • Planter
  • Dyr
  • Mad
  • Mode
  • Handel og service.

Du kan fx få job i en større virksomhed, et lille firma, en butik, en bank, en kommune, et værksted, en klinik, et hospital eller mange andre steder, hvor der er brug for faglært personale.

Læs om forskellige typer job på ug.dk. 

Brug evt. Jobkompasset på ug.dk til at få inspiration.

Erhvervsrettet uddannelse

Allerede inden du er udlært, får du erfaring med at være på arbejdsmarkedet. Det meste af din uddannelse foregår som praktikuddannelse på en arbejdsplads. Det kan fx være i en industrivirksomhed, på et værksted, i en butik, i et restaurantkøkken afhængig af, hvilken uddannelse, du vælger.

I praktikvirksomheden bliver du oplært af en mester. Du øver dig i fagets teknikker og metoder, indtil du er klar til at tage din svendeprøve.

Med jævne mellemrum skal du på skolebænken for at lære den teori, der hører til dit fag. Skoleperioderne foregår på en erhvervsskole, der kan være en teknisk skole, en handelsskole, en social- og sundhedsskole eller en landbrugsskole, igen afhængig af, hvilken uddannelse, du er i gang med.

Undervisningen på skolen er også praktisk anlagt. Den har direkte sammenhæng med dit fag og med det, du har lært i din praktikvirksomhed. Den er ofte tilrettelagt som værkstedsundervisning og praktiske øvelser. Den teori og metode, du lærer på erhvervsskolen, skal du bruge, når du kommer tilbage til din praktikvirksomhed og skal oplæres i nye områder inden for dit fag.

Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen

Din erhvervsuddannelse kan også give adgang til videregående uddannelser. Læs om Videregående uddannelse efter EUD.

Læs mere

Se oversigter over alle erhvervsuddannelser

Læs mere om job og arbejdsmarked:

Job i Danmark

Introduktion til arbejdsmarkedet