husholdnings- og håndarbejdsskoler
Grundskoleniveau mv.

Frie fagskoler

Frie fagskoler er kostskoler, som blandt andet henvender sig til dig, der ønsker en praktisk vej til en ungdomsuddannelse.

Fakta

Navn:
Frie fagskoler
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
Fra 1 uge til 1 år
Adgangskrav:
Fyldt 16 år eller have afsluttet 9. klasse
Økonomi:
For kostelever under 18 år ca. 1300 kr. om ugen. For elever over 18 år er prisen ca. 1.800 kr. For dagelever ca. 800 kr. om ugen.

Som elev på en fri fagskole bor du oftest på skolen og kan blandt andet vælge mellem 10. klasse og kurser, der retter sig mod de fleste erhvervsuddannelser.

Skolerne adskiller sig fra den almindelige 10. klasse og andre kostskoler ved, at en tredjedel af undervisningen er praktisk-faglig med særligt fokus på fagområderne mad, design, pædagogik, håndværk og økonomi.

Frie fagskoler udbyder også kortere kurser for voksne. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

De frie fagskoler har afløst de tidligere husholdnings- og håndarbejdsskoler. Skolernes kurser varer oftest 1 år (40 uger). Du kan vælge mellem at tage en 10. klasse eller en prøvefri erhvervsklasse. I den klasse du går, vælger du en linje, fx design, spiludvikling, gastronomi, ridning, byggeri etc. Du kan se udbuddet af linjer på skolernes hjemmesider.

Undervisningen er praktisk lagt an, også i de teoretiske fag. Det betyder fx, at matematik og dansk ikke kun foregår som traditionel klasseundervisning, men også foregår i skolekøkkenet, i designlokalet og på værkstedet. 

Ud over den almindelige undervisning tilbyder mange af skolerne forskellige valgfag og fritidsaktiviteter som sport, teater, film, foredrag og ekskursioner.

Eksamen

På de fleste skoler kan du tage folkeskolens 9. og 10. klassesprøver. 

Du får altid et fagskolebevis, der viser, hvilke fag du har haft. Fagskolebeviset dokumenterer blandt andet dine evner i de praktiske fag.

På vej mod ungdomsuddannelse og job

På alle frie fagskoler kan du få vejledning i forhold til valg af uddannelse og fremtidigt job. Du får praktisk kendskab til forskellige uddannelsesretninger og har mulighed for at komme i erhvervspraktik og brobygning på ungdomsuddannelserne.

Bo på skolen

På skolerne bor man på enkelt- eller dobbeltværelser og spiser sammen med lærerne og det øvrige personale. Du kan dog også bo uden for skolen og deltage i undervisningen som dagelev.

De frie fagskoler er private skoler, der er statsgodkendte. Skolerne har frihed til at tilrettelægge undervisningen efter det livssyn og de holdninger, de ønsker. Du kan altid kontakte skolerne og aftale et besøg, så du ved, hvad de står for, før du tilmelder dig.

Se skolernes placering på kortet til højre.

Specialtilbud

Flere af skolerne tilbyder uddannelsesforløb for unge med særlige behov, herunder særligt tilrettelagte forløb (STU).

Læs mere om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du have afsluttet 9. klasse eller være fyldt 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse. Du tilmelder dig ved at henvende dig til den skole, du ønsker at gå på.

Økonomi

Prisen for et skoleophold varierer fra skole til skole. Prisen for kostelever under 18 år er i 2022 ca. 1300 kr. om ugen. For elever over 18 år er den ca. 1800 kr. Beløbet dækker udgifter til kost, logi og undervisning. For dagelever er prisen ca. 800 kr. om ugen. Den enkelte skole kan oplyse dig om det nøjagtige beløb.

Fremtidsmuligheder

Efter et ophold på en fri fagskole kan du søge optagelse på erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Læs mere om optagelse på ungdomsuddannelserne

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information