husholdnings- og håndarbejdsskoler
Grundskoleniveau mv.

Frie fagskoler

Frie fagskoler er kostskoler, som blandt andet henvender sig til dig, der ønsker en praktisk vej til en ungdomsuddannelse.

Fakta

Navn:
Frie fagskoler
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
Fra 1 uge til 1 år
Adgangskrav:
Fyldt 16 år eller have afsluttet 9. klasse
Økonomi:
For kostelever under 18 år ca. 1000-1.200 kr. om ugen. For elever over 18 år er prisen ca. 1.200-1.400 kr. For dagelever ca. 200 kr. lavere

Som elev bor man på skolen og kan blandt andet vælge mellem 10. klasse og kurser, der retter sig mod de fleste erhvervsuddannelser.

Skolerne adskiller sig fra den almindelige 10. klasse og andre kostskoler ved, at en tredjedel af undervisningen er praktisk-faglig med særligt fokus på fagområderne mad, design, pædagogik, håndværk og økonomi.

Frie fagskoler udbyder også kortere kurser for voksne. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Skolerne har to særlige tilbud:

  • Erhvervslinjen – den målrettede vej til erhvervsuddannelse og job. For dig, der drømmer om et bestemt job, eller som overvejer en erhvervsuddannelse og derfor gerne vil prøve kræfter med faget eller forskellige fagretninger inden start. Linjen giver dig mulighed for at styrke dine kompetencer i udvalgte fag, foruden afklarende erhvervspraktik. Du kan enten vælge et år, hvor du fokuserer på et erhvervsfagligt fag – eller du kan vælge at kombinere det med dansk og/eller matematik som enkeltfag på 9. eller 10. klasse niveau, hvis du ønsker at forbedre dine karakterer.
     
  • 10. klasse – den praktiske vej til gymnasiet. For dig, der gerne vil have en praktisk og kreativ vej til gymnasiet/EUX, hf eller en erhvervsuddannelse. Kurset er også henvendt til dig, der vil være sikker på dit uddannelsesvalg, og som ønsker at prøve fagene af først. De obligatoriske boglige fag (dansk, engelsk og matematik) kobles med praktiske og erhvervsrettede fag, så undervisningen bliver mere aktiv og giver mening.


Skolernes kurser varer normalt 12-20 eller 40 uger. Undervisningen er praktisk lagt an, også i de teoretiske fag. Det betyder fx, at matematik og dansk ikke kun foregår som traditionel klasseundervisning, men også foregår i skolekøkkenet, i designlokalet og på værkstedet.

Ud over den almindelige undervisning tilbyder mange af skolerne forskellige valgfag og fritidsaktiviteter som sport, go-cart, psykologi, musik, teater, film, ridning, foredrag og ekskursioner.

Eksamen

På de fleste skoler kan du tage folkeskolens afgangsprøver efter 9. og 10. klasse. Du kan også vælge at gå til FP9/FP10 enkeltfagsprøve i dansk og/eller matematik afhængigt af behov.

Du får altid et fagskolebevis, der viser, hvilke fag du har haft. Fagskolebeviset dokumenterer blandt andet dine evner i de praktiske fag.

På vej mod ungdomsuddannelse og job

De frie fagskoler har afløst de tidligere husholdnings- og håndarbejdsskoler. På alle frie fagskoler kan du få vejledning i forhold til valg af uddannelse og fremtidigt job. Du får praktisk kendskab til forskellige uddannelsesretninger og har mulighed for at komme i erhvervspraktik og prøve kræfter med den virkelige verden.

Bo på skolen

På skolerne bor man på én- og tosengsværelser og spiser sammen med lærerne og det øvrige personale. Du kan dog også bo uden for skolen og deltage i undervisningen som dagelev.

De frie fagskoler er private skoler, der er statsgodkendte. Skolerne har frihed til at tilrettelægge undervisningen efter det livssyn og de holdninger, de ønsker. Du kan altid kontakte skolerne og aftale et besøg, så du ved, hvad de står for, før du tilmelder dig.

Skolerne ligger i: Odense, Grindsted, Hadsten, Hjørring, Holte, Rødding, Svendborg, Sorø, Struer, Vejle og Vordingborg.

Specialtilbud

Flere af skolerne tilbyder uddannelsesforløb for unge med særlige behov, herunder særligt tilrettelagte forløb (STU).

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du have afsluttet 9. klasse eller være fyldt 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse. Du tilmelder dig ved at henvende dig til den skole, du ønsker at gå på.

Økonomi

Prisen for et skoleophold kan variere fra skole til skole. Prisen for kostelever under 18 år er ca. 1.000-1.200 kr. om ugen. For elever over 18 år er den ca. 1.200-1.400 kr. Beløbet dækker udgifter til kost, logi og undervisning. For dagelever er prisen ca. 200 kr. lavere. Den enkelte skole kan oplyse dig om det nøjagtige beløb.

Fremtidsmuligheder

Efter et ophold på en fri fagskole kan du søge optagelse på erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information