ungdomsskolen
Grundskoleniveau mv.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er en særlig skole for unge mellem 14-18 år. Alle ungdomsskoler tilbyder undervisning i alt fra matematik til madlavning, samt special- og indvandrerundervisning.

Fakta

Navn:
Ungdomsskolen
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
Individuelt
Adgangskrav:
Du skal som regel være mellem 14 og 18 år
Økonomi:
Undervisningen er gratis

Vil du gerne forbedre dig i fx dansk eller fysik, kan du gøre det på ungdomskolen. Du kan også lære at spille musik, fotografere eller lave mad.

Undervisningen er gratis og kan både foregå som heltidsundervisning eller som fritidsundervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I en ungdomsskole kan du deltage i forskellige former for undervisning: fritidsundervisning, heltidsundervisning, 10. klasse med afsluttende eksamen og andre aktiviteter. Ikke alle ungdomsskoler tilbyder det hele. Du må derfor forhøre dig på den lokale skole om tilbuddene.

Undervisningen kan foregå både om dagen og om aftenen. Den starter som regel i september og slutter i marts. Nogle skoler har derudover forsommerhold samt specielle weekendkurser.

Ungdomsskolerne skal tilbyde:

  • Almen undervisning i fag som: sprog, matematik, datalære, madlavning, barnepleje, maskinskrivning, keramik, teknik, tegning, vævning, musik, dramatik, elektronik, foto/medie, skønhedspleje, selvforsvar, boldspil, sløjd og motorlære. I hvert fag undervises der normalt 2-3 timer én gang om ugen.
  • Prøveforberedende undervisning, hvor du over et eller to år kan tage folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøve i et eller flere fag. De fag, man kan aflægge prøve i, er: dansk, regning/matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, latin, fransk, sløjd, hjemkundskab og håndarbejde. Antallet af ugentlige undervisningstimer er forskelligt fra fag til fag.
  • Specialundervisning, hvor du fx kan fortsætte en eventuel specialundervisning fra folkeskolen, fx i dansk og regning/matematik.
  • Særligt tilrettelagt undervisning for unge indvandrere, der har brug for at vide noget mere om dansk sprog og danske samfundsforhold. Du skal have opfyldt undervisningspligten (9 års skolegang) for at deltage. Du må normalt ikke være fyldt 18 år.

Ungdomsskolerne kan tilbyde:

Heltidsundervisning, som svarer til folkeskolens 8.-10. klasse. På den måde kan du opfylde din undervisningspligt (9 år) i ungdomsskolen. Nogle skoler tilbyder desuden et 11. skoleår. Denne undervisning kan være en god mulighed, hvis du af en eller anden grund ikke trives i folkeskolen.

Knallertkøreskole. Ungdomsskolerne tilbyder undervisning i kørsel på knallert for unge mellem 15½ og 18 år. Undervisningen omfatter dels færdselsteori, dels praktisk køretræning. Du afslutter undervisningen med en teoretisk og en praktisk prøve, der giver kørekort til knallert.

Dansk for nyankomne udlændinge. Skolerne kan også tilbyde undervisning i dansk som andetsprog for unge mellem 18 og 25 år.

Folkeskolens fag. Skolerne kan foruden undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner tilbyde undervisning i valgfag på 7.-10. klassetrin.

Internationalt arbejde. Mange ungdomsskoler er aktive i internationalt arbejde, herunder studie- og kulturrejser, udvekslingsrejser, sports- og naturrejser samt ungdomstræf på tværs af landegrænser.

Klubvirksomhed. Mange ungdomsskoler har en ungdomsklub for deres elever. Klubben har åbent en eller flere gange om ugen. Du er selv med til at bestemme klubbens program, som bl.a. kan omfatte filmaftener, bordtennis, hobbykurser og amatørteater.

Derudover arrangerer mange ungdomsskoler lejrskoleophold, teaterbesøg, sport, skuespil m.m.

Se liste med de ca. 100 ungdomsskoler.

Optagelse og adgang

Du kan blive optaget i ungdomsskolen, hvis du er mellem 14 og 18 år; i nogle kommuner også, hvis du er yngre eller ældre.

Økonomi

Undervisning og materialer er gratis. For klub- og anden fritidsvirksomhed skal du som regel betale et kontingent. Du betaler også for knallertkørekort. Hvis du deltager i prøveforberedende fultidsundervisning (9.-10. klasse) og er fyldt 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Har du taget heltidsundervisning i ungdomsskolen og dermed opfyldt din undervisningspligt, har du mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information