Grundskoleniveau mv.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen henvender sig til unge mellem 14-18 år og tilbyder undervisning i alt fra matematik til knallertkørekort og specialundervisning.

Fakta

Navn:
Ungdomsskolen
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
Individuelt
Adgangskrav:
Du skal som regel være mellem 14 og 18 år
Økonomi:
Undervisningen er gratis

Vil du gerne forbedre dig i fx matematik eller sprog, kan du gøre det på ungdomsskolen. Du kan også lære at spille et instrument, fotografere eller lave mad.

Undervisningen er gratis og foregår oftest som fritidsundervisning efter skole, men kan også foregå som heltidsundervisning i folkeskolens fag.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I en ungdomsskole kan du deltage i forskellige former for undervisning: fritidsundervisning, heltidsundervisning, 10. klasse med afsluttende eksamen og andre aktiviteter. Ikke alle ungdomsskoler tilbyder det hele. Du må derfor forhøre dig på din lokale ungdomsskole om tilbuddene.

Undervisningen kan foregå både om dagen og om aftenen. Du kan holde dig orienteret på skolernes hjemmesider om, hvornår de forskellige forløb begynder.

Ungdomsskolerne skal tilbyde følgende:

Almen undervisning

På ungdomsskolen kan unge mellem 14 og 18 år få undervisning i fag som sprog, matematik, musik, teater, kunst, selvforsvar, boldspil, e-sport, svømning og meget mere. Der er normalt undervisning i et fag en gang om ugen i 2-3 timer. Du kan se tilbuddene på de enkelte ungdomsskolers hjemmesider.

Prøveforberedende undervisning

Elever, der modtager heltidsundervisning på ungdomsskolen, kan som udgangspunkt aflægge folkeskolens 8., 9. eller 10. klasse prøver på ungdomsskolen. Elever, som undervises i enkelte prøvefag på en ungdomsskole, kan tilmeldes til folkeskolens prøver i de pågældende fag. 

Læs mere om prøver i ungdomsskolen 

Specialundervisning

Ungdomsskolen skal tilbyde undervisning i skolefag for unge, som har behov for særlig støtte. Her kan du fx fortsætte en eventuel specialundervisning fra folkeskolen.

Særligt tilrettelagt undervisning for unge flygtninge/indvandrere

Ungdomsskolen tilbyder undervisning for unge flygtninge/indvandrer i dansk sprog og danske samfundsforhold. Du skal have opfyldt undervisningspligten (9 års skolegang) for at deltage. Du må normalt ikke være fyldt 18 år.

Ungdomsskolerne kan desuden tilbyde følgende:

Heltidsundervisning

Undervisning som svarer til folkeskolens 8.-10. klasse. På den måde kan du tage folkeskolens afgangseksamen i ungdomsskolen. 

Knallertkøreskole

Du kan tage knallertkørekort på ungdomsskolen. Undervisningen omfatter færdselsteori og praktisk køretræning. Du afslutter undervisningen med en teoretisk og en praktisk prøve, der giver kørekort til knallert.

Dansk for nyankomne udlændinge

Skolerne kan også tilbyde undervisning i dansk som andetsprog for unge mellem 18 og 25 år.

Folkeskolens fag

Skolerne kan foruden undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner tilbyde undervisning i valgfag på 7.-10. klassetrin.

Ungdomsklub

En ungdomsklub er et fritidstilbud til unge fra 7. klasse og op til 18 år i kommunen. Her kan du komme i din fritid, være sammen med dine venner og deltage i forskellige aktiviteter som fx film- eller spilleaftner, fællesspisning, studiecafe, kreative sysler, ekskursioner og meget mere. 

Se liste over ungdomsskoler i hele landet

Optagelse og adgang

Du kan blive optaget i ungdomsskolen, hvis du er mellem 14 og 18 år, i nogle kommuner også, hvis du er yngre eller ældre.

Økonomi

Undervisning og materialer er gratis. For klub- og anden fritidsvirksomhed skal du som regel betale et kontingent. Du betaler også for knallertkørekort. Hvis du deltager i prøveforberedende fultidsundervisning (9.-10. klasse) og er fyldt 18 år, kan du søge SU.

Læs mere om SU

Fremtidsmuligheder

Har du taget heltidsundervisning i ungdomsskolen og dermed opfyldt din undervisningspligt, har du mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Læs om adgang og optagelse på ungdomsuddannelserne

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information