10. klasse
Grundskoleniveau mv.

10. klasse

Har du brug for et ekstra skoleår efter 9. klasse, inden du skal vælge ungdomsuddannelse, kan du tage en 10. klasse. Du kan afslutte med 10.-klasseprøve i flere fag.

Fakta

Navn:
10. klasse
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
9 års skolegang
Økonomi:
Over 18 år mulighed for SU, men ikke på efterskoleophold

I 10. klasse har du både obligatoriske fag som dansk, engelsk og matematik samt valgfag som fx idræt, værkstedsfag, naturfag eller samfundsfag. 

10. klasse foregår ofte på et 10. klassecenter.  Men du kan også forsætte på din egen skole, hvis den har en 10. klasse, eller du kan tage 10. klasse på en efterskole, en ungdomsskole, en erhvervsskole eller en fri fagskole.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

10. klasse er et ekstra skoleår, du kan tage, hvis du fx har brug for at blive bedre i nogle fag eller er usikker på, hvilken ungdomsuddannelse du vil begynde på.

Du kan tage 10. klasse følgende steder alt efter, hvor i landet du bor:

 • På din skole, hvis den har 10. klasse
 • På et 10. klassecenter (mange kommuner har særlige centre for 10. klasse)
 • På en efterskole
 • På en ungdomsskole
 • På en fri fagskole
 • På en erhvervsskole (som eud10 eller 20/20-forløb)

Læs mere om efterskoler

Læs mere om ungdomsskoler

Læs mere om frie fagskoler

Læs mere om eud10

Læse mere om 20/20-forløb på uvm.dk

Opbygning og fag

10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del.

Den obligatoriske del indeholder fagene:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik

Den valgfrie del indeholder tilbudsfagene:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Fysik/kemi

Du kan kun tage tysk eller fransk, hvis du har haft fagene som tilbudsfag i 5.-9. klasse. Skolens leder kan tilbyde elever, der har fulgt fagene som prøveforberedende valgfag i 7.-9. klasse, at deltage i undervisningen.

Skolerne skal endvidere tilbyde undervisning i mindst 3 ud af følgende 12 fag:

 • Idræt
 • Samfundsfag
 • Kristendomskundskab/religion
 • Naturfag
 • Metal/motorværksted
 • Byggeværksted
 • Teknologiværksted
 • Serviceværksted
 • Produktudvikling og formgivning
 • Iværksætteri
 • Sundhed og sociale forhold
 • Teknologi og kommunikation

Valget af fag og brobygning besluttes mellem dig, dine forældre og skolen. Det kan være forskelligt, hvilke valgfag de enkelte skoler tilbyder.

Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO)

I 10. klasse skal du lave en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO), der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan og de vejledningsaktiviteter (herunder brobygning), du har deltaget i. Den selvvalgte opgave handler om dig og dine overvejelser om uddannelse og job.

Læs mere om OSO

Brobygning og praktik

Der indgår også brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik. Brobygning er en aktivitet, hvor du kan prøve, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse i en kortere periode. Ud over den obligatoriske uge er der mulighed for frivillig brobygning i op til 4 uger. 

Vejledning

Du bliver vejledt i dit fremtidige valg af uddannelse og erhverv, og sammen med din vejleder fra Den kommunale ungeindsats udarbejder du en uddannelsesplan for fremtiden. Du har uddannelsesplanen med dig, når du begynder på din uddannelse på den næste uddannelsesinstitution.

Eksamen

Du kan afslutte 10. klasse med folkeskolens 10. klasseprøve i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi. Du kan også vælge at tage folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) i nogle af fagene. Det kan være relevant, hvis du har behov for at forbedre dine karakterer i et eller flere fag fra prøverne i 9. klasse for at blive optaget på en ungdomsuddannelse.

Du kan kun gå til prøve i et fag, hvis du har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår.

Du får et afgangsbevis, som indeholder oplysninger om, hvilke fag du har haft. Det indeholder også de sidste standpunktskarakterer og prøvekarakterer for de prøver, du har deltaget i.

Du kan vælge, om du vil have bedømmelsen af den obligatoriske selvvalgte opgave med på afgangsbeviset.

Læs mere om folkeskolens afgangseksamen 

Læs mere om adgangskrav fra 10. klasse til en erhvervsuddannelse

Læs mere om adgangskrav fra 10. klasse til en gymnasial uddannelse

Optagelse og adgang

Du skal tilmeldes til 10. klasse digitalt. Fristen er 1. marts.

Hvis du er vurderet uddannelsesparat, skal du udfylde et ansøgningsskema på Optagelse.dk. En af dine forældre skal underskrive ved hjælp af MitID.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, får du hjælp af din vejleder fra Den kommunale ungeindsats eller lederen på din skole til at udfylde ansøgningsskemaet på Optagelse.dk

For at blive optaget i 10. klasse, skal du have færdiggjort 9 års skolegang.

Ønsker du at kombinere 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb (20/20-ordningen), skal du opfylde adgangskravet til erhvervsuddannelsernes grundforløb ved starten på skoleåret.

Læs mere om adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Besøg optagelse.dk

Økonomi

Når du er fyldt 18 år, kan du søge SU.

Bemærk: Man kan ikke få SU til ophold på efterskole. Hvis du tager 10. klasse på en efterskole, kan du altså ikke få SU, selvom du fylder 18 år undervejs.

Læs mere om SU

10. klasse for voksne

Er du gået ud af folkeskolen, kan du tage fag på folkeskoleniveau ved et voksenuddannelsescenter (VUC).

Almen voksenuddannelse (AVU) er enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag på et grundlæggende niveau. Fagene kan afsluttes med prøver.

Prøverne har samme værdi som folkeskolens afsluttende prøver og giver adgang til de samme uddannelser.

Læs mere om Almen voksenuddannelse (AVU)

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau.

Fremtidsmuligheder

Stort set alle uddannelser bygger på, at du har gået i folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. Nogle uddannelser kræver, at du har taget folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10.-klasse-prøve i et eller flere fag.

Efter 10. klasse fortsætter mange på en ungdomsuddannelse.

Læs mere om erhvervsuddannelser

Læs mere om gymnasiale uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information