10. klasse
Grundskoleniveau mv.

10. klasse

Har du brug for et ekstra skoleår efter 9. klasse, inden du skal vælge ungdomsuddannelse, kan du tage en 10. klasse. Du kan afslutte med 10.-klasseprøve i flere fag.

Fakta

Navn:
10. klasse
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
9 års skolegang
Økonomi:
Over 18 år mulighed for SU, men ikke på efterskoleophold

Ud over dansk, engelsk og matematik, kan du vælge fag som idræt, værkstedsfag (fx metal/motorværksted), naturfag, samfundsfag og flere andre.

Du kan forsætte på din egen skole, hvis den har en 10. klasse. Men du kan også vælge en anden skole, fx en efterskole, en ungdomsskole eller en fri fagskole.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

10. klasse er et ekstra skoleår, du kan tage, hvis du fx har brug for at blive bedre i nogle fag eller er usikker på, hvilken ungdomsuddannelse du vil begynde på. Du kan vælge at fortsætte på den skole, du går på, hvis den tilbyder 10. klasse, men mange kommuner har oprettet særlige 10. klassecentre.

Du kan også tage 10. klasse på fx en efterskole eller i visse kommuner en ungdomsskole. Skoleformen kan være forskellig, alt efter hvor du vælger at tage 10. klasse.

Der er i visse tilfælde mulighed for at kombinere 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Efter det kombinerede skoleår afslutter du såvel 10. klasse som grundforløbets 1. del. Dette forløb, der kaldes 2020-modellen, tilrettelægges som et samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og den skole, der udbyder erhvervsuddannelsen.

10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del.

Den obligatoriske del indeholder fagene:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik

Elever, der har læsevanskeligheder, kan få særlig læseundervisning.

Der indgår også brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Brobygning er en aktivitet, hvor du kan prøve, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse i en kortere periode. Ud over den obligatoriske uge er der mulighed for frivillig brobygning i op til 4 uger. Den obligatoriske del omfatter desuden en selvvalgt opgave samt arbejde med en uddannelsesplan.

Den valgfrie del indeholder tilbudsfagene:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Fysik/kemi

Du kan kun tage tysk eller fransk, hvis du har haft fagene som tilbudsfag i 5.-9. klasse. Skolens leder kan tilbyde elever, der har fulgt fagene som prøveforberedende valgfag i 7.-9. klasse, at deltage i undervisningen.

Skolerne skal endvidere tilbyde undervisning i mindst 3 ud af følgende 12 fag:

 • Idræt
 • Samfundsfag
 • Kristendomskundskab/religion
 • Naturfag
 • Metal/motorværksted
 • Byggeværksted
 • Teknologiværksted
 • Serviceværksted
 • Produktudvikling og formgivning
 • Iværksætteri
 • Sundhed og sociale forhold
 • Teknologi og kommunikation

Valget af fag og brobygning besluttes mellem dig, dine forældre og skolen. Det kan være forskelligt, hvilke valgfag de enkelte skoler tilbyder.

I 10. klasse skal du lave en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO), der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan og de vejledningsaktiviteter (herunder brobygning), du har deltaget i. Den selvvalgte opgave handler om dig og dine overvejelser om uddannelse og job.

Uddannelsen foregår i folkeskoler/10.-klassecentre, efterskoler, frie grundskoler, ungdomsskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler og nogle erhvervsskoler.

Vejledning

Du bliver vejledt i dit fremtidige valg af uddannelse og erhverv, og sammen med Den kommunale ungeindsats udarbejder du en uddannelsesplan for fremtiden. Du har uddannelsesplanen med dig, når du begynder på din uddannelse på den næste uddannelsesinstitution.

Særlige undervisningsforløb

Har du et særligt behov, er der mulighed for at tilrettelægge et undervisningsforløb specielt for dig, der kombinerer undervisning og ulønnet praktik. Praktikken skal have et uddannelsesperspektiv. Der kan eventuelt også indgå brobygning til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Den kommunale ungeindsats deltager i tilrettelæggelsen af disse forløb.

Eksamen

Du kan afslutte 10. klasse med folkeskolens 10. klasseprøve i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi. Du kan også vælge at tage folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) i nogle af fagene. Det kan være relevant, hvis du har behov for at forbedre dine karakterer i et eller flere fra fra prøverne i 9. klasse for at blive optaget på en ungdomsuddannelse. Det kan du læse mere om i artiklen om folkeskolens afgangseksamen.

Du kan kun gå til prøve i et fag, hvis du har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår.

Du får et afgangsbevis, som indeholder oplysninger om, hvilke fag du har haft. Det indeholder også de sidste standpunktskarakterer og prøvekarakterer for de prøver, du har deltaget i.

Du kan vælge, om du vil have bedømmelsen af den obligatoriske selvvalgte opgave med på afgangsbeviset. Du kan også vælge at få eventuelle skriftlige vurderinger af andre fag på afgangsbeviset.

Eud10

Hvis du efter 9. klasse gerne vil tage en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav for at begynde, er der mulighed for at starte på eud10. Det er et erhvervsrettet 10. klasseforløb, som retter sig mod unge, der enten mangler de faglige forudsætninger for at starte eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rigtige.

Eud10 indeholder den obligatoriske del af 10. klasse samt en valgfri del, der giver dig en introduktion til erhvervsuddannelserne. Læs mere om Eud 10.

Optagelse og adgang

Du skal tilmelde til 10. klasse digitalt. Fristen er 1. marts.

Hvis du er vurderet uddannelsesparat, skal du udfylde et ansøgningsskema på Optagelse.dk. Ansøgningsskemaet sendes senest 1. marts ved hjælp af dit UNI-login til det valgte uddannelsessted. En af dine forældre skal underskrive ved hjælp af NemID.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, får du hjælp af Den kommunale ungeindsats eller lederen på din skole til at udfylde ansøgningsskemaet på Optagelse.dk

For at blive optaget i 10. klasse, skal du have færdiggjort 9 års skolegang.

Ønsker du kombineret 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, skal du opfylde adgangskravet til erhvervsuddannelsernes grundforløb ved starten på skoleåret.

Økonomi

Undervisningen er gratis på alle skoler med undtagelse af de private. Når du er fyldt 18 år, kan du søge SU.

Bemærk: Man kan ikke få SU til ophold på efterskole. Hvis du tager 10. klasse på en efterskole kan du altså ikke få SU selv om du fylder 18 år undervejs.

10. klasse for voksne

Er du gået ud af folkeskolen, kan du tage fag på folkeskoleniveau ved et voksenuddannelsescenter (VUC).

Almen voksenuddannelse (AVU) er enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag på et grundlæggende niveau. Fagene kan afsluttes med prøver.

Prøverne har samme værdi som folkeskolens afsluttende prøver og giver adgang til de samme uddannelser.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau.

Fremtidsmuligheder

Stort set alle uddannelser bygger på, at du har gået i folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. Nogle uddannelser kræver, at du har taget folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10.-klasse-prøve i et eller flere fag.

Efter 10. klasse fortsætter mange på en ungdomsuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information