Grundskoleniveau mv.

Eud10

Eud10 er et ekstra skoleår efter 9. klasse, hvor du kan få indblik i erhvervsuddannelserne, samtidig med at du tager 10. klasse.

Fakta

Navn:
Eud10
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
9 års skolegang
Økonomi:
Over 18 år mulighed for SU

Eud10 er for dig, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, eller dig, der gerne vil undersøge, om en erhvervsuddannelse er noget for dig.

Eud10 kan foregå i folkeskoler/10.-klassecentre eller på en erhvervsskole. 

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Eud10 er et erhvervsrettet 10. klasseforløb, hvor du blandt andet lærer gennem praktisk undervisning med fokus på erhvervsuddannelserne. 

Undervisning

Uddannelsen varer 1 skoleår og er fordelt på:

  • 20 ugers obligatorisk undervisning i 10. klassefagene dansk, matematik, engelsk og obligatorisk selvvalgt opgave
  • 6 ugers obligatorisk brobygning til en erhvervsuddannelse
  • 14 ugers valgfri del med fag og elementer, der giver dig en introduktion til erhvervsuddannelserne.

Undervisningen på eud10 er målrettet erhvervsuddannelserne. Den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) skal også omhandle erhvervsuddannelserne.

På eud10 bliver du blandt andet introduceret til de forskellige hovedområder på erhvervsuddannelserne. Uddannelserne er inddelt i følgende hovedområder: 

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Vejledning

Du får også hjælp og vejledning til dit fremtidige valg af uddannelse og job, og sammen med en vejleder laver du en uddannelsesplan for fremtiden.

Du har uddannelsesplanen med dig, når du begynder på din uddannelse på den næste uddannelsesinstitution.

Tilmelding

Du tilmelder dig eud10 på Optagelse.dk. Tilmeldingsfristen er 1. marts. Du skal udfylde din ansøgning, og en af dine forældre skal underskrive ved hjælp af MitID.

Du kan få hjælp af vejlederen på din skole, en vejleder fra Den kommunale ungeindsats eller lederen på din skole.

Gå til Optagelse.dk

Økonomi

Undervisningen er gratis på alle skoler med undtagelse af de private. Når du er fyldt 18 år, kan du søge SU.

Læs mere om muligheder for SU

Kvalifikationsniveau

Eud10 er placeret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau

Fremtidsmuligheder

Efter eud10 kan du søge om optagelse på en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse. For at blive optaget på en erhvervsuddannelse efter 10. klasse skal du have opnået karakteren 2,0 i gennemsnit af prøverne i hhv. dansk og matematik. Du skal også have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse og være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du forsøge at komme ind via en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Læs mere om adgangskrav til erhvervsuddannelserne