Grundskoleniveau mv.

Eud10

Eud10 er et ekstra skoleår efter 9. klasse, hvor du kan blive bedre til dansk og matematik og finde ud af, om en erhvervsuddannelse er noget for dig.

Fakta

Navn:
Eud10
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
9 års skolegang
Økonomi:
Over 18 år mulighed for SU

Eud10 er et erhvervsrettet klasseforløb for dig, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse.

Hvis du er usikker på, om en erhvervsuddannelse er noget for dig, kan eud10 også være en hjælp til at blive afklaret.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Eud10 retter sig mod unge, der har gode evner for praktisk arbejde inden for fx håndværk, teknik, handel, landbrug eller omsorg og kan lide at lære gennem praktisk undervisning.

Uddannelsen varer 1 skoleår og er fordelt på:

  • 20 ugers obligatorisk undervisning i 10. klassefagene dansk, matematik, engelsk og obligatorisk selvvalgt opgave
  • 6 ugers obligatorisk brobygning til en erhvervsuddannelse
  • 14 ugers valgfri del med fag og elementer, der giver dig en introduktion til erhvervsuddannelserne.

Områderne inden for erhvervsuddannelserne er følgende:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Uddannelsen foregår i folkeskoler/10.-klassecentre.

Vejledning

Du får hjælp og vejledning til dit fremtidige valg af uddannelse og job, og sammen med en vejleder laver du en uddannelsesplan for fremtiden. Du har uddannelsesplanen med dig, når du begynder på din uddannelse på den næste uddannelsesinstitution.

Tilmelding

Du tilmelder dig eud10 på Optagelse.dk. Tilmeldingsfristen er 1. marts. Du skal udfyde din ansøgning, og en af dine forældre skal underskrive ved hjælp af NemID.

Se Sådan udfylder I ansøgningen på viden.stil.dk.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, får du hjælp af Den kommunale ungeindsats eller lederen på din skole.

Økonomi

Undervisningen er gratis på alle skoler med undtagelse af de private. Når du er fyldt 18 år, kan du søge SU.

Kvalifikationsniveau

Eud10 er placeret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau.

Fremtidsmuligheder

Efter eud10 vil du – hvis du mindst har opnået karakteren 2,0 i gennemsnit af hhv. dansk og matematik – kunne starte på en erhvervsuddannelse.

Hvis du ikke opnår den krævede karakter, har du mulighed for at kvalificere dig ved at deltage i et sommerkursus.