Grundskoleniveau mv.

Eud10

Eud10 er et ekstra skoleår efter 9. klasse, hvor du kan blive bedre til dansk og matematik og finde ud af, om en erhvervsuddannelse er noget for dig.

Fakta

Navn:
Eud10
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
9 års skolegang
Økonomi:
Over 18 år mulighed for SU

Eud10 er et erhvervsrettet klasseforløb for dig, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik.

Hvis du er usikker på, om en erhvervsuddannelse er noget for dig, kan eud10 også være en hjælp til at blive afklaret.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Eud10 retter sig mod unge, der har gode evner for praktisk arbejde inden for fx håndværk, teknik, handel og landbrug og kan lide at lære gennem praktisk undervisning.

Uddannelsen varer 1 skoleår og er fordelt på:

  • 20 ugers obligatorisk undervisning i 10. klassefagene dansk, matematik, engelsk og obligatorisk selvvalgt opgave
  • 6 ugers obligatorisk brobygning til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse
  • 14 ugers valgfri del med fag og elementer, der giver dig en introduktion til hovedområderne inden for eud.

Områderne inden for erhvervsuddannelserne er følgende:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Uddannelsen foregår i folkeskoler/10.-klassecentre.

Vejledning

Du bliver vejledt i dit fremtidige valg af uddannelse og erhverv, og sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder du en uddannelsesplan for fremtiden. Du har uddannelsesplanen med dig, når du begynder på din uddannelse på den næste uddannelsesinstitution.

Optagelse og adgang

Du skal tilmelde til eud10 digitalt. Fristen er 1. marts.

Hvis du er vurderet uddannelsesparat, skal du udfylde et ansøgningsskema på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaet sendes senest 1. marts ved hjælp af dit UNI-login til det valgte uddannelsessted. En af dine forældre skal underskrive ved hjælp af NemID.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, får du hjælp af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller lederen på din skole til at udarbejde en uddannelsesplan og udfylde ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk.

For at blive optaget i 10. klasse, skal du have færdiggjort 9 års skolegang.

Økonomi

Undervisningen er gratis på alle skoler med undtagelse af de private. Når du er fyldt 18 år, kan du søge SU.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau.

Fremtidsmuligheder

Efter eud10 vil du – hvis du har opnået karakteren 02 i dansk og matematik – kunne starte på en erhvervsuddannelse.

Hvis du ikke opnår den krævede karakter, har du mulighed for at kvalificere dig ved at deltage i et sommerkursus.

Inspiration

Ung med bøger under armen
Ung med bøger under armen

Læs om uddannelsesparathed og OSO. Har du spørgsmål, så se også vores FAQ. 

eud erhvervsuddannelse
eud erhvervsuddannelse

Læs om adgangskrav, grundforløb, fremtidsmuligheder mm.

gymnasial uddannelse
gymnasial uddannelse

Læs om valg af uddannelse, optagelse, fag mm.