Grundskoleniveau mv.

Efterskoler

Efterskoler er kostskoler for unge mellem 14 og 18 år, hvor du kan tage 8., 9. eller 10. klasse.

Fakta

Navn:
Efterskoler
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
Fra 1 til 3 år
Adgangskrav:
Skal have afsluttet 8 års skolegang, 7. klasse eller være fyldt 14 år
Økonomi:
Prisen er cirka på 50.000 til 100.000 kr. i samlet egenbetaling. Elevstøtte efter husstandsindkomst.

Du bor på skolen sammen med de andre elever, og der er ikke så meget forskel på undervisning og fritid, som du kender det fra din folkeskole. Ud over de almindelige skolefag har efterskolerne et stort udbud af valgfag inden for fx idræt og kreative fag.

Efter dit ophold på en efterskole kan du fortsætte på en ungdomsuddannelse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Dagligdagen på en efterskole er anderledes end i folkeskolen. Der er ikke på samme måde forskel mellem fritid og undervisning, blandt andet fordi du bor på stedet.

Hverdagen på en efterskole

Timerne kan være fordelt over hele dagen, ligesom der er mulighed for forskellige fritidsaktiviteter.

Skolerne kan også have tilbud i weekenderne, hvor der er mulighed for at være sammen på en anden måde end i hverdagen. Men der er selvfølgelig også weekender, hvor du kan vælge at tage hjem fra skolen.

Elevtallet på den enkelte skole varierer, men gennemsnitsantallet er på omkring 100 elever. Du deler værelse sammen med 1-3 andre unge, lærere og elever spiser sammen, og du vil typisk blive tilknyttet en kontaktgruppe og have en kontaktlærer. 

På en efterskole er I altså mange mennesker, der skal samarbejde og få hverdagen til at fungere sammen samtidig med, at du også skal stå på egne ben for første gang. Derfor kan et efterskoleophold være med til at udvikle dine sociale kompetencer og din selvstændighed.

Undervisning

På en efterskole har du normale skolefag, som du kender fra folkeskolen, kombineret med en række valgfrie fag. Udbuddet af valgfag er forskelligt fra skole til skole, men alle steder har man de samme obligatoriske fag som i folkeskolen (dvs. fag, du skal deltage i). 

Mange efterskoler har en række linjer, du kan vælge imellem. Det kan fx være inden for musik, sport, samfund eller kunst. Nogle skoler har også en bestemt profil fx en idrætsefterskole. Andre skoler kan i deres undervisning være præget af en bestemt grundholdning, fx et kristent livssyn.

Eksamen

Når skoleopholdet er slut, får du et efterskolebevis, der viser, hvilke fag du har haft. På langt de fleste efterskoler kan du tage folkeskolens afsluttende prøver, dvs. 9. klasseprøver eller 10. klasseprøver, hvis du ønsker det.

Læs mere om folkeskolens afgangseksamen

Find efterskole

Det er en god ide at gøre dig klart, hvad der er vigtigt for dig, når du skal vælge efterskole. Er du fx på udkig efter en bestemt faglig profil, er afstanden til dit hjem vigtig, har du behov for særlig støtte eller andet. På efterskoleforeningens hjemmeside kan du lave en filtreret søgning inden for forskellige kategorier.

Find efterskole

Åbent hus

Det er også en god ide at komme ud og opleve skolerne og stemningen i virkeligheden. De fleste skoler afholder løbende åbent hus. Derudover holder alle efterskoler åbent hus på Efterskolernes Dag, som altid finder sted den sidste søndag i september.

Læs mere om åbent hus

Særlige tilbud

En række efterskoler henvender sig til unge med behov for særlig støtte. Derudover har nogle almene efterskoler også en række pladser til elever med behov for særlig støtte.

Efterskoler for unge med særlige behov

For unge med behov for særlig undervisning og støtte findes en række efterskoler, som kombinerer teoretisk og praktisk undervisning. Skolerne henvender sig fx til unge med indlæringsvanskeligheder, unge med autisme og ADHD og elever med udviklingshæmning. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov og foregår normalt på små hold.

Læs mere om specialefterskoler

Efterskoler for ordblinde

En række efterskoler henvender sig særligt til unge med læse- og stavevanskeligheder (ordblindhed). Undervisningen sker typisk på små niveaudelte hold, hvor hjælpemidler er en integreret del af undervisningen. Derudover svarer efterskolernes øvrige tilbud til de almene efterskolers tilbud.

Læs mere om ordblindeefterskoler

Flygtninge på efterskole

Er man flygtning og ung i Danmark, kan et efterskoleophold også være en mulighed. En række efterskoler reserverer pladser til flygtninge- og indvandrerunge til det kommende skoleår.

Se liste over reserverede pladser 

Læs mere om flygtninge- og indvandrerunge på efterskole

Optagelse og adgang

For at blive optaget på en efterskole skal du have afsluttet 8 års skolegang, 7. klasse eller være fyldt 14 år. Du må som hovedregel ikke være fyldt 18 år ved skolestart.

Det er en god ide at tilmelde sig i god tid, da nogle skoler hurtigt bliver optaget og har lange ventelister. Tilmelding sker til den skole, du ønsker at gå på.

Søg efter ledige pladser (eksternt link) 

Er du over 18 år?

I særlige tilfælde er det muligt at blive optaget på en efterskole, hvis du er over 18 år.

Læs mere om elever over 18 år (eksternt link)

Er du fyldt 18 år, kan du også tage på folkehøjskole. De fleste folkehøjskoler henvender sig til alle over 17½ år, men på enkelte ungdomshøjskoler skal du være mellem 16 og 19 år.

Læs mere om folkehøjskoler

Økonomi

Det koster penge at gå på en efterskole. Prisen varierer fra skole til skole og afhænger samtidig af dine forældres eller husstandens indkomst. Et ophold på efterskole koster i 2021 cirka mellem 50.000 og 100.000 kr. i samlet egenbetaling efter elevstøtte. Skolerne har mulighed for at give nedslag i egenbetalingen til forældre, der har svært ved at betale.

Alle danske elever er berettigede til elevstøtte fra staten til deres efterskoleophold. Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten i det indkomstår, der ligger to år før skolestart. Hvis en elev eksempelvis skal på efterskole i skoleåret 2022/23 beregnes elevstøtten på baggrund af indkomstoplysningerne på årsopgørelsen for 2020.

Beregn pris for efterskoleophold

Læs om særlige støttemuligheder

Fremtidsmuligheder

Du har samme muligheder som elever i folkeskolen for at søge optagelse på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, når du har gennemført dit efterskoleophold. Forudsat at du lever op til adgangskravene til den ønskede ungdomsuddannelse.

Læs mere om adgang og optagelse til ungdomsuddannelserne

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information