folkehøjskolekurser
Andre uddannelser

Folkehøjskoler

Folkehøjskolerne tilbyder ud over bestemte fag almen undervisning, der skaber personlig udvikling gennem faglig fordybelse og almen dannelse i et fællesskab med andre.

Fakta

Navn:
Folkehøjskolekurser
Varighed:
Korte kurser 1-7 uger, lange kurser 8-40 uger
Adgangskrav:
Ingen
Økonomi:
Kurser koster fra ca. 1.200 til 2.500 kr. pr. uge

Højskolerne har hver deres særlige kendetegn med bestemte fag, temaer og holdninger. Nogle skoler er tilknyttet en bestemt folkelig bevægelse, andre kan være præget af bestemte livssyn. Linjefagene kan bl.a. være idræt, kultur og samfund eller film og litteratur. En del højskoler tilbyder kreative linjefag som fx musik, drama, journalistik, foto, keramik og billedkunst, andre højskoler arbejder med naturvidenskabelige fag.

Der findes ca. 75 højskoler.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Et ophold på en folkehøjskole er noget særligt. Uanset hvilket fagområde du har valgt, er halvdelen af undervisningen af bred, almen karakter. Det giver dig mulighed for at se dit fag i et bredere perspektiv.

Målgrupper

De enkelte højskoler henvender sig til særlige målgrupper. Det kan være unge, voksne eller ældre eller fx læsesvage eller handicappede.

De fleste højskoler henvender sig til alle over 17½ år, men på enkelte ungdomshøjskoler skal du være mellem 16 og 19 år. Ligeledes er der højskoler, der henvender sig specifikt til ældre, mens enkelte henvender sig til unge med behov for specialundervisning. En lang række højskoler har plads og faciliteter til handicappede.

Forskellige højskoler

Der er forskellige typer af højskoler:

  • Almene højskoler med bredt fagudbud
  • Fagspecialiserede højskoler
  • Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler
  • Kristne eller spirituelle højskoler
  • Livsstilshøjskoler
  • Seniorhøjskoler
  • Ungdomshøjskoler (16 - 19 år)

Personlig afklaring

Nogle højskoler retter sig mod unge uden ungdomsuddannelse, der har brug for personlig afklaring og styrkelse af faglige forudsætninger.

Overgang til videregående uddannelse

Nogle højskoler har tilbud til unge, der har brug for et studieafklarende eller et studieforberedende forløb i overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse.

Et højskoleophold kan give point, hvis du søger optagelse på videregående uddannelser under kvote 2. Regler om opholdets længde og indhold afgøres af de enkelte uddannelsesinstitutioner. De fleste uddannelser lægger vægt på, at kurset har en vis varighed, typisk 16 uger, men kortere kurser kan også have betydning.

Kurser

Højskolerne tilbyder korte kurser (1-2 uger) og lange kurser (8-40 uger), der dog typisk varer 4-5 måneder.

Mange korte kurser foregår i sommerhalvåret, mens de lange kurser normalt begynder i januar-februar eller august-september. Deltagerne i de lange kurser er ofte unge.

Eksamen

Du får på de fleste folkehøjskoler et bevis, hvis du har afsluttet et kursus på mindst fire uger. Du skal ikke til eksamen eller gennemgå et pensum af en bestemt størrelse.

Varighed

Højskolekurser omfatter:

  • Lange ophold (8-40 uger)
  • Korte kurser (1-7 uger)

Optagelse og adgang

Du skal være fyldt 17½ år ved kursets begyndelse. Kurserne er åbne for alle, og der kræves ikke bestemte forudsætninger. Du tilmelder dig direkte til den enkelte højskole.

Ungdomshøjskoler

På de to ungdomshøjskoler (Egå Ungdomshøjskole og Ungdomshøjskolen ved Ribe) skal du være fyldt 16 år, men endnu ikke 19 år.

Seniorhøjskoler

På seniorhøjskolerne (Højskolen Marienlyst og SeniorHøjskolen Nørre Nissum) er undervisning og ophold tilrettelagt for ældre, men alle kan deltage. På en række højskoler kan du tage dine børn med, og desuden har flere højskoler indrettet faciliteter til handicappede kursister.

Højskole for udlændinge

Udlændinge optages på lige fod med danskere, dog skal flertallet af elever være danske. Undervisningen foregår normalt på dansk - bortset fra Den Internationale Højskole i Helsingør og Den Europæiske Filmhøjskole, hvor undervisningen foregår på engelsk.

Økonomi

Hver højskole fastsætter selv sine kursuspriser.

Priser

Et ophold koster i gennemsnit 1.700 kr. pr. uge, men kan variere fra  ca. 1.200 kr. til 2.500 kr. Denne pris dækker undervisning, kost og logi. Eneværelser skal der betales ekstra for på de fleste højskoler.

På de korte kurser er prisen ca. 5.000 kr. for 1-uges kurser, og ca. 6.800 kr. for 2-ugers kurser, men der er stor variation. Tjek prisen hos den enkelte skole.

Prisen dækker undervisning, kost og logi. I en del tilfælde dækker prisen også udflugter, men aldrig rejsen til og fra højskolen.

Læs mere

På højskolernes hjemmeside kan du læse om støttemuligheder til højskoleophold.

Få mere at vide

På højskolernes hjemmeside kan du læse mere om de enkelte højskoler og deres udbud samt finde en aktuel oversigt over højskolernes særlige tilbud og nyheder.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Et højskoleophold kan være en god måde at finde sin vej gennem tilværelsen, når den er kørt lidt...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.