Artikel

Hvad er folkeskolens afgangseksamen?

Folkeskolens afgangseksamen er den eksamen, du tager ved afslutningen af 9. klasse.

Ved afslutningen af 9. klasse skal du op til syv prøver. Får du mindst 2,0 i gennemsnit af prøverne, har du bestået folkeskolens afgangseksamen.

En bestået afgangseksamen er et adgangskrav til både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Fold alle afsnit ud

Prøverne ved folkeskolens afgangseksamen

Folkeskolens afgangseksamen består af 5 lovbundne prøver og 2 udtræksprøver. De lovbundne prøver er altid de samme. Udtræksprøverne skifter fra år til år.

Lovbundne prøver

De lovbundne prøver består af prøver i følgende 5 fag:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig (3 delprøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (2 delprøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
 • Engelsk, mundtlig
 • Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

Se hvordan du beregner gennemsnit af de lovbundne prøver

Udtræksprøver

Der udtrækkes to prøver - en prøve i et fag fra den humanistiske fagblok og en prøve i et fag fra den naturfaglige fagblok.

Humanistisk fagblok:

 • Engelsk, skriftlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig 
 • Historie, mundtlig
 • Samfundsfag, mundtlig
 • Kristendomskundskab, mundtlig

Naturfaglig fagblok:

 • Biologi, skriftlig
 • Geografi, skriftlig
 • Matematik, mundtlig
 • Idræt, mundtlig
 • Fysik/kemi, skriftlig

Afgangseksamen og adgang til ungdomsuddannelse

Folkeskolens afgangseksamen er et adgangskrav til både de 3-årige gymnasiale uddannelser, hf efter 9. klasse og erhvervsuddannelserne. 

Gennemsnittet af dine karakterer i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse har endvidere betydning for, om du kan få adgang til en gymnasial uddannelse.

Hvis du ønsker adgang til en erhvervsuddannelse, er det specifikt dine gennemsnit i hhv. dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig), som er vigtige.

Se hvordan du beregner gennemsnit

Læs mere om adgangskrav i:

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

En bestået afgangseksamen

Du har bestået folkeskolens afgangseksamen, når du har:

 • aflagt alle de lovbundne prøver
 • aflagt prøver i de 2 udtræksfag
 • fået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne, dvs. af de lovbundne prøver og de to udtræksprøver.

Beregning af gennemsnit

Dit gennemsnit af folkeskolens afgangseksamen står på dit eksamensbevis.

Hvis du har brug for at udregne gennemsnittet af de lovbundne prøver, skal du være opmærksom på, at din karakter i skriftlig dansk og skriftlig matematik udregnes på en særlig måde, nemlig som vægtet gennemsnit af delprøverne:

 • I skriftlig dansk udregner man en samlet karakter, hvor karaktererne i læsning og retskrivning hver tæller 25 procent, og prøven i skriftlig fremstilling tæller 50 procent.
 • I skriftlig matematik udregner man en samlet karakter, hvor karakteren i prøven med hjælpemidler og karakteren i prøven uden hjælpemidler hver tæller 50 procent.

Se hvordan du beregner gennemsnit

Forbedring af afgangseksamen i 10. klasse

Hvis du ikke består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, kan du prøve at forbedre dit resultat i 10. klasse. Hvis din skole tilbyder muligheden, kan du i 10. klasse gå op til 9.-klasseprøver i et eller flere af disse fag:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig (3 delprøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (2 delprøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
 • Engelsk, mundtlig

Du kan forsøge at forbedre dine karakterer i disse fag. På den måde kan du også forbedre dit gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du forbedrer dine karakterer i disse fag, udsteder skolen et nyt bevis for folkeskolens afgangseksamen til dig. 

Husk: I dansk, skriftlig samt matematik, skriftlig skal du tage alle delprøverne, for at prøven betragtes som aflagt.

10.-klasseprøverne

Ved afslutningen af 10. klasse kan du gå op til 10.-klasseprøverne. Hvilke fag du går til prøve i og på hvilket niveau, afhænger af din situation og plan for valg af ungdomsuddannelse.

Du har mulighed for at gå til 10.-klasseprøver i følgende fag:

 • Dansk, skriftlig
 • Dansk, mundtlig
 • Matematik, skriftlig
 • Matematik, mundtlig
 • Engelsk, skriftlig
 • Engelsk, mundtlig
 • Fysik/kemi, mundtlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig

Skolen kan desuden udbyde 9.-klasseprøver i følgende fag:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig (3 delprøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (2 delprøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
 • Engelsk, mundtlig
   

Se, hvilke fag skal du til prøve i for at opfylde adgangskravene

til en 2-årig hf efter 10. klasse

til en 3-årig gymnasial uddannelse efter 10. klasse

til en erhvervsuddannelse efter 10. klasse

Sygeprøve

Hvis du er syg til en af prøverne ved folkeskolens afgangseksamen, skal din skole tilbyde dig en sygeprøve snarest muligt.

Hvis du vil starte på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. /10. klasse og har været syg ved en af de prøver, der kræves for at blive optaget, skal du til optagelsesprøve. Bemærk, at du selv skal kontakte gymnasiet, hvis du ønsker at deltage i den 1. optagelsesprøve til en gymnasial uddannelse. Ellers bliver du indkaldt til 2. optagelsesprøve.

Du har også mulighed for at blive betinget optaget på en gymnasial uddannelse og gå til sygeprøve efterfølgende, hvis gymnasiet vurderer, at du vil bestå sygeprøven. Det er et krav, at du opfylder adgangskravene til de gymnasiale uddannelser for at blive betinget optaget.

For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal du under alle omstændigheder gå til sygeprøve. Du kan evt. få brug for et bevis på folkeskolens afgangseksamen, hvis du senere ønsker at skifte ungdomsuddannelse.

Læs mere om optagelsesprøver:

Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser

Optagelsesprøve til erhvervsuddannelserne

Færre prøver i foråret 2021

På grund af COVID-19 skal du kun til fire prøver til sommer. Det gælder både dig, der går i 9. og i 10. klasse. 

Du får stadig et fuldt eksamensbevis. Når prøven er aflyst, gælder din standpunktsskarakter som prøvekarakter. 

Læs mere i ministeriets spørgsmål og svar om folkeskolens prøver under COVID-19.