Artikel

Hvad er folkeskolens afgangseksamen?

Folkeskolens afgangseksamen er den eksamen, du tager ved afslutningen af 9. klasse.

I 8. klasse og 9. klasse skal du til sammen op til otte prøver. Får du mindst 2,0 i gennemsnit af prøverne, har du bestået folkeskolens afgangseksamen.

En bestået afgangseksamen er et adgangskrav til både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Fold alle afsnit ud

Prøverne ved folkeskolens afgangseksamen

Folkeskolens afgangseksamen består af:

 • En bunden prøve i praktisk/musisk valgfag i 8. klasse 
 • Fem lovbundne prøver i 9. klasse
 • To udtræksprøver i 9. klasse

Lovbundne prøver

De lovbundne prøver består af:

 • Prøven i praktisk/musisk valgfag i 8. klasse 

Samt prøver i 9. klasse i følgende fem fag: 

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig (3 delprøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (2 delprøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
 • Engelsk, mundtlig
 • Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

Prøven i praktisk/musisk valgfag

Du går op i det praktisk/musiske fag, du har valgt.

I 7. klasse skal alle elever vælge mindst et 2-årigt praktisk/musisk valgfag, der afsluttes med en prøve i 8. klasse. De praktisk/musiske valgfag er*:

 • Håndværk og design
 • Billedkunst
 • Musik
 • Madkundskab

*Alle elever skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design, derudover kan skolerne vælge at tilbyde et eller flere af de andre praktiske/musiske valgfag.

Gennemsnit af lovbundne prøver

Gennemsnittet af dine karakterer i de lovbundne prøver har betydning for din adgang til en gymnasial uddannelse.

Se, hvordan du beregner gennemsnit af de lovbundne prøver

Udtræksprøver

Udtræksprøverne i 9. klasse består af et fag fra den humanistiske fagblok og et fag fra den naturfaglige fagblok. Udtræksprøverne skifter fra år til år. Prøverne udtrækkes blandt følgende fag:

Humanistisk fagblok:

 • Engelsk, skriftlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig 
 • Historie, mundtlig
 • Samfundsfag, mundtlig
 • Kristendomskundskab, mundtlig

Naturfaglig fagblok:

 • Biologi, skriftlig
 • Geografi, skriftlig
 • Matematik, mundtlig
 • Idræt, mundtlig
 • Fysik/kemi, skriftlig

Afgangseksamen og adgang til ungdomsuddannelse

Folkeskolens afgangseksamen er et adgangskrav til både de 3-årige gymnasiale uddannelser, hf efter 9. klasse og erhvervsuddannelserne. 

Gennemsnittet af dine karakterer i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 8. og 9. klasse har endvidere betydning for, om du kan få adgang til en gymnasial uddannelse.

Hvis du ønsker adgang til en erhvervsuddannelse, er det specifikt dine gennemsnit i hhv. dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig), som er vigtige.

Se hvordan du beregner gennemsnit

Læs mere om adgangskrav i:

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

En bestået afgangseksamen

Du har bestået folkeskolens afgangseksamen, når du har:

 • aflagt den bundne prøve i praktisk/musisk valgfag i 8. klasse
 • aflagt alle de lovbundne prøver i 9. klasse
 • aflagt prøver i de to udtræksfag i 9. klasse
 • fået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne, dvs. af de lovbundne prøver i 8. og 9. klasse og de to udtræksprøver.

Beregning af gennemsnit

Dit gennemsnit af folkeskolens afgangseksamen står på dit eksamensbevis.

Hvis du har brug for at udregne gennemsnittet af de lovbundne prøver, skal du være opmærksom på, at din karakter i skriftlig dansk og skriftlig matematik udregnes på en særlig måde, nemlig som vægtet gennemsnit af delprøverne:

 • I skriftlig dansk udregner man en samlet karakter, hvor karaktererne i læsning og retskrivning hver tæller 25 procent, og prøven i skriftlig fremstilling tæller 50 procent.
 • I skriftlig matematik udregner man en samlet karakter, hvor karakteren i prøven med hjælpemidler og karakteren i prøven uden hjælpemidler hver tæller 50 procent.

Se hvordan du beregner gennemsnit

Forbedring af afgangseksamen i 10. klasse

Hvis du ikke består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, kan du prøve at forbedre dit resultat i 10. klasse. Hvis din skole tilbyder muligheden, kan du i 10. klasse gå op til 9.-klasseprøver i et eller flere af disse fag:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig (3 delprøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (2 delprøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
 • Engelsk, mundtlig

Du kan forsøge at forbedre dine karakterer i disse fag. På den måde kan du også forbedre dit gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du forbedrer dine karakterer i disse fag, udsteder skolen et nyt bevis for folkeskolens afgangseksamen til dig. 

Husk: I dansk, skriftlig samt matematik, skriftlig skal du tage alle delprøverne, for at prøven betragtes som aflagt.

10.-klasseprøverne

Ved afslutningen af 10. klasse kan du gå op til 10.-klasseprøverne. Hvilke fag du går til prøve i og på hvilket niveau, afhænger af din situation og plan for valg af ungdomsuddannelse.

Du har mulighed for at gå til 10.-klasseprøver i følgende fag:

 • Dansk, skriftlig
 • Dansk, mundtlig
 • Matematik, skriftlig
 • Matematik, mundtlig
 • Engelsk, skriftlig
 • Engelsk, mundtlig
 • Fysik/kemi, mundtlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig

Skolen kan desuden udbyde 9.-klasseprøver i følgende fag:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig (3 delprøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (2 delprøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
 • Engelsk, mundtlig
   

Se, hvilke fag skal du til prøve i for at opfylde adgangskravene

til en 2-årig hf efter 10. klasse

til en 3-årig gymnasial uddannelse efter 10. klasse

til en erhvervsuddannelse efter 10. klasse

Sygeprøve

Hvis du er syg til en af prøverne ved folkeskolens afgangseksamen, skal din skole tilbyde dig en sygeprøve snarest muligt.

Hvis du vil starte på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. /10. klasse og har været syg ved en af de prøver, der kræves for at blive optaget, skal du til optagelsesprøve. Bemærk, at du selv skal kontakte gymnasiet, hvis du ønsker at deltage i den 1. optagelsesprøve til en gymnasial uddannelse. Ellers bliver du indkaldt til 2. optagelsesprøve.

Du har også mulighed for at blive betinget optaget på en gymnasial uddannelse og gå til sygeprøve efterfølgende, hvis gymnasiet vurderer, at du vil bestå sygeprøven. Det er et krav, at du opfylder adgangskravene til de gymnasiale uddannelser for at blive betinget optaget.

For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal du under alle omstændigheder gå til sygeprøve. Du kan evt. få brug for et bevis på folkeskolens afgangseksamen, hvis du senere ønsker at skifte ungdomsuddannelse.

Læs mere om optagelsesprøver:

Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser

Optagelsesprøve til erhvervsuddannelserne