Artikel

Hvad er folkeskolens afgangseksamen?

Folkeskolens afgangseksamen er den eksamen, du tager ved afslutningen af 9. klasse.

Du afslutter 9. klasse ved at gå op til 9.-klasseprøverne. Består du prøverne, har du folkeskolens afgangseksamen.

En bestået afgangseksamen er et adgangskrav til både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Fold alle afsnit ud

Hvilke prøver består folkeskolens afgangseksamen af?

Folkeskolens afgangseksamen består af lovbundne prøver og udtræksprøver. De lovbundne prøver er altid de samme. Udtræksprøverne skifter fra år til år.

Lovbundne prøver

De lovbundne prøver består af prøver i følgende fem fag:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig (3 prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (2 prøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
 • Engelsk, mundtlig
 • Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

Se hvordan du beregner gennemsnit af de lovbundne prøver

Udtræksprøver

Der udtrækkes to prøver - en prøve i et fag fra den humanistiske fagblok og en prøve i et fag fra den naturvidenskabelige fagblok.

Humanistisk fagblok:

 • Engelsk, skriftlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig 
 • Historie, mundtlig
 • Samfundsfag, mundtlig
 • Kristendomskundskab, mundtlig

Naturvidenskabelig fagblok:

 • Biologi, skriftlig
 • Geografi, skriftlig
 • Matematik, mundtlig
 • Idræt, mundtlig
 • Fysik/kemi, skriftlig

Hvad skal folkeskolens afgangseksamen bruges til?

Folkeskolens afgangseksamen er et adgangskrav til både de 3-årige gymnasiale uddannelser, hf efter 9. klasse og erhvervsuddannelserne. 

Gennemsnittet af dine karakterer i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse har endvidere betydning for, om du kan få adgang til en gymnasial uddannelse.

Hvis du ønsker adgang til en erhvervsuddannelse, er det specifikt dine gennemsnit i hhv. dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig), som er vigtige.

Se hvordan du beregner gennemsnit

Læs mere om Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser og Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Hvornår har du bestået folkeskolens afgangseksamen?

Du har bestået folkeskolens afgangseksamen, når du har:

 • aflagt alle de lovbundne prøver
 • aflagt prøver i de 2 udtræksfag
 • fået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne, dvs. af de lovbundne prøver og de to udtræksprøver.

Beregning af gennemsnit

Dit gennemsnit af folkeskolens afgangseksamen står på dit eksamensbevis.

Hvis du har brug for at udregne gennemnsnittet af de lovbundne prøver, skal du være opmærksom på, at to af prøverne er vægtede gennemsnit, nemlig skriftlig dansk og skriftlig matematik: 

 • I skriftlig dansk udregner man en samlet karakter, hvor karaktererne i læsning og retskrivning hver tæller 25 procent, og prøven i skriftlig fremstilling tæller 50 procent.
 • I skriftlig matematik udregner man en samlet karakter, hvor karakteren i prøven med hjælpemidler og karakteren i prøven uden hjælpemidler hver tæller 50 procent.

Se hvordan du beregner gennemsnit

Hvis du ikke består folkeskolens afgangseksamen

Hvis du ikke består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, har du mulighed for at forsøge at forbedre dit resultat i 10. klasse. Du kan gå op til 9.-klasseprøver i fagene dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og forsøge at forbedre dine karakterer i disse fag, hvis din skole tilbyder den mulighed. På den måde kan du også forbedre dit gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du forbedrer dine karakterer i disse fag, udsteder skolen et nyt bevis for folkeskolens afgangseksamen til dig. 

Hvad er 10.-klasseprøverne?

Ved afslutningen af 10. klasse kan du gå op til 10.-klasseprøverne. Hvilke fag du går til prøve i og på hvilket niveau, afhænger af din situation og plan for valg af ungdomsuddannelse.

Du har mulighed for at gå til 10.-klasseprøver i følgende fag:

 • Dansk, skriftlig (læsning og sprogbrug, modtagerrettet kommunikation, skriftlig fremstilling)
 • Dansk, mundtlig
 • Matematik, skriftlig (problemregning, færdighedsregning)
 • Matematik, mundtlig
 • Engelsk, skriftlig
 • Engelsk, mundtlig
 • Fysik/kemi, mundtlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig

Skolen kan desuden udbyde 9.-klasseprøver i følgende fag:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftligt (læsning og retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (problemregning, færdighedsregning)
 • Engelsk, mundtlig
   

Hvilke fag skal du til prøve i?

Se hvilke fag, du skal til prøve i for at opfylde adgangskravene til en 2-årig hf efter 10. klasse

Se hvilke fag, du skal til prøve i for at opfylde adgangskravene til en 3-årig gymnasial uddannelse efter 10. klasse

Se hvilke fag, du evt. skal til prøve i for at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse efter 10. klasse

Syg til en af prøverne?

Hvis du er syg til en af prøverne ved folkeskolens afgangseksamen, skal din skole tilbyde dig en sygeprøve snarest muligt.

Hvis du ønsker at starte på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. /10. klasse og har været syg ved en af prøverne i 9./10. klasse, kan du gå til optagelsesprøve. Bemærk, at du selv skal kontakte gymnasiet, hvis du ønsker at deltage i den 1. optagelsesprøve til en gymnasial uddannelse. Ellers bliver du indkaldt til 2. optagelsesprøve.

Du har også mulighed for at blive betinget optaget på en gymnasial uddannelse og gå til sygeprøve efterfølgende, hvis gymnasiet vurderer, at du vil bestå sygeprøven. Det er et krav, at du opfylder adgangskravene til de gymnasiale uddannelser for at blive betinget optaget.

For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal du under alle omstændigheder gå til sygeprøve. Du kan evt. få brug for et bevis på folkeskolens afgangseksamen, hvis du senere ønsker at skifte ungdomsuddannelse.

Læs mere om optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser og optagelsesprøve til erhvervsuddannelserne.