Artikel

Hvad er folkeskolens afgangseksamen?

Folkeskolens afgangseksamen er den eksamen, du tager ved afslutningen af 9. klasse.

Du afslutter 9. klasse ved at gå op til 9.-klasseprøverne. Består du prøverne, har du folkeskolens afgangseksamen.

En bestået afgangseksamen er et adgangskrav til både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Fold alle afsnit ud

Hvilke prøver består folkeskolens afgangseksamen af?

Folkeskolens afgangseksamen består af lovbundne prøver og udtræksprøver. De lovbundne prøver er altid de samme. Udtræksprøverne skifter fra år til år.

Lovbundne prøver:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig (læsning og retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (problemregning, færdighedsregning)
 • Engelsk, mundtlig
 • Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

Udtræksprøver:

Der udtrækkes to prøver - en prøve i et fag fra den humanistiske fagblok og en prøve i et fag fra den naturvidenskabelige fagblok.

Humanistisk fagblok:

 • Engelsk, skriftlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig 
 • Historie, mundtlig
 • Samfundsfag, mundtlig
 • Kristendomskundskab, mundtlig

Naturvidenskabelig fagblok:

 • Biologi, skriftlig
 • Geografi, skriftlig
 • Matematik, mundtlig
 • Idræt, mundtlig
 • Fysik/kemi, skriftlig

Hvornår har du bestået folkeskolens afgangseksamen?

Du har bestået folkeskolens afgangseksamen, når du har:

 • aflagt alle de lovbundne prøver
 • aflagt prøver i de 2 udtræksfag
 • fået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne, dvs. af de lovbundne prøver og de to udtræksprøver.

Beregning af gennemsnit

Når dit gennemsnit af prøvekaraktererne ved folkeskolens afgangseksamen beregnes rundes der ikke op, dvs. at 2,96 er 2,9.

Karakterer fra valgfag, projektopgaven i 9. klasse og OSO i 10. klasse kan du bede om at få skrevet på dit eksamensbevis, men de tæller ikke med i gennemsnittet.

Der beregnes en samlet karakter i henholdsvis skriftlig dansk og skriftlig matematik ved 9.-klasseprøverne:

 • I skriftlig dansk udregnes en samlet karakter, hvor karaktererne i læsning og retskrivning hver tæller 25%, og prøven i skriftlig fremstilling tæller 50%.
 • I skriftlig matematik udregnes en samlet karakter, hvor karaktererne i problemregning og færdighedsregning hver tæller 50%.

Hvad skal folkeskolens afgangseksamen bruges til?

Folkeskolens afgangseksamen er et adgangskrav til både de 3-årige gymnasiale uddannelser, hf efter 9. klasse og erhvervsuddannelserne. 

Gennemsnittet af dine karakterer i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse har endvidere betydning for, om du kan få adgang til en gymnasial uddannelse.

Hvis du ønsker adgang til en erhvervsuddannelse, er det specifikt dine gennemsnit i hhv. dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig), som er vigtige.

Læs mere om Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser og Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Hvis du ikke består folkeskolens afgangseksamen

Hvis du ikke består din afgangseksamen i 9. klasse, har du evt. mulighed for at bestå den i 10. klasse. Det kræver, at du går op til 9.-klasseprøver i 10. klasse. I 10. klasse kan du gå til 9.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik og forsøge at forbedre dine karakterer i de fag, forudsat, at din skole tilbyder den mulighed. 

Hvad er 10.-klasseprøverne?

Ved afslutningen af 10. klasse kan du gå op til 10.-klasseprøverne. Hvilke fag du går til prøve i og på hvilket niveau, afhænger af din situation og plan for valg af ungdomsuddannelse.

Du har mulighed for at gå til 10.-klasseprøver i følgende fag:

 • Dansk, skriftlig (læsning og sprogbrug, modtagerrettet kommunikation, skriftlig fremstilling)
 • Dansk, mundtlig
 • Matematik, skriftlig (problemregning, færdighedsregning)
 • Matematik, mundtlig
 • Engelsk, skriftlig
 • Engelsk, mundtlig
 • Fysik/kemi, mundtlig
 • Tysk/fransk, skriftlig
 • Tysk/fransk, mundtlig

Skolen kan desuden udbyde 9.-klasseprøver i følgende fag:

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftligt (læsning og retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Matematik, skriftlig (problemregning, færdighedsregning)
 • Engelsk, mundtlig

For at kunne gå op til 9.-klasseprøver i 10. klasse kræver det, at din skole tilbyder den mulighed.

Hvilke fag skal du til prøve i?

Se hvilke fag, du skal til prøve i for at opfylde adgangskravene til en 2-årig hf efter 10. klasse

Se hvilke fag, du skal til prøve i for at opfylde adgangskravene til en 3-årig gymnasial uddannelse efter 10. klasse

Se hvilke fag, du evt. skal til prøve i for at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse efter 10. klasse