kurser på husholdnings- og håndarbejdsskoler
Andre uddannelser

Kurser, frie fagskoler

De frie fagskoler - tidligere kaldet husholdnings- og håndarbejdsskoler - udbyder forskellige kurser for voksne, der ønsker inspiration, viden og vejledning til fx ændring af kost og livsstil.

Fakta

Navn:
Kurser, frie fagskoler
Varighed:
Varierer
Adgangskrav:
Minimum 16 år
Økonomi:
Deltagerbetaling

Skolerne er kostskoler, der også retter sig mod unge, som interesserer sig for praktisk-kreative fag.

Kurser for voksne henvender sig til dig, der ønsker at møde andre og få input til et sundere og mere aktivt liv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På de frie fagskoler undervises primært i sundhed og kreative fag, og der er fokus på sammenhængen mellem teori og praksis.

Skolerne vælger selv, hvilke fag og emneområder de vil tilbyde, men undervisningen vil generelt være inden for følgende fagområder:

  • Mad
  • Design
  • Krop
  • Pædagogik
  • Håndværk
  • Forbrugerøkonomi

Undervisningen er praktisk lagt an, også i de teoretiske fag.

Bo på skolen

Man bor på skolen og spiser sammen med lærerne og det øvrige personale.

De frie fagskoler er private skoler, der er offentligt godkendt. Skolerne kan frit tilrettelægge undervisningen efter det livssyn og de holdninger, de ønsker. Derfor bør du undersøge, hvad skolerne står for, før du tilmelder dig.

Skolerne ligger i: Grindsted, Hadsten, Hjørring, Holte, Odense, Rødding, Sorø, Struer, Svendborg, Vejle og Vordingborg.

Eksamen

Du skal ikke til eksamen eller gennemgå et pensum af en bestemt størrelse.

Varighed

Kurserne for voksne varer normalt 6 eller 12 uger. Der er dog også kurser på 1 uge.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du være fyldt 16 år. Der er ingen øvre aldersgrænse. Du tilmelder dig ved at henvende dig til den skole, du ønsker at gå på.

Økonomi

Du skal betale for at deltage i et kursus på en fri fagskole. Prisen dækker undervisning, kost og logi. Læs mere på den ønskede skoles hjemmeside.

Få mere at vide

Foreningen af Frie Fagskoler
www.friefagskoler.dk