Andre ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Fakta

Navn:
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Andre betegnelser:
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
9 års skolegang og under 25 år
Økonomi:
Gratis

Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

For at komme i gang skal man henvende sig til Den kommunale ungeindsats i bopælskommunen. Sammen med en vejleder bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, selvom de får specialpædagogisk støtte, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Den unge skal være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes.

Uddannelsen består af:

  • En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
  • En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder
  • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor den unge sammen med en vejleder fra Den kommunale ungeindsats og sine forældre laver en uddannelsesplan for forløbet. Udgangspunktet er den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsesplanen justeres efter behov og mindst én gang om året.

I uddannelsesplanen kan indgå elementer af undervisning fra efterskoler, frie fagskoler, folkehøjskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler og andre institutioner.

Ved afslutningen af ungdomsuddannelsen udstedes et kompetencepapir, som indeholder en beskrivelse af de skole- og praktikforløb, den unge har deltaget i.

Gennemføres kun noget af uddannelsesforløbet, får den unge et kompetencepapir for det, der er gennemført.

Senest en måned før uddannelsens afslutning bliver den unge indkaldt til en samtale om uddannelsens forløb. Forældre eller andre kan deltage i samtalen, hvis den unge ønsker det.

Uddannelsen foregår over hele landet.

Værd at vide

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov går også under betegnelsen STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Optagelse og adgang

For at starte på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal man have opfyldt sin undervisningspligt (fx efter afslutningen af folkeskolens 9. klasse). Man skal desuden være under 25 år.

STU henvender sig til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte. Målgruppen omfatter:

  • unge udviklingshæmmede
  • unge med svære bevægelseshandicap
  • multihandicappede unge
  • unge med autisme
  • unge med ADHD
  • unge med andre psykiske lidelser
  • unge med erhvervet hjerneskade

Man bliver optaget ved at henvende sig til Den kommunale ungeindsats i den kommune, hvor man bor. Derefter skal man have en samtale med en vejleder.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Man kan ikke søge SU, men man bibeholder de ydelser, man i øvrigt måtte have ret til.

Kommunen tager stilling til transporttilskud og behovet for hjælp til at komme til og fra det enkelte uddannelsessted, blandt andet på baggrund af en lægeerklæring.

Fremtidsmuligheder

Alt efter uddannelsens indhold og den unges ressourcer kan uddannelsen give adgang til beskæftigelse eller videre uddannelse.