Uddannelser

Andre ungdomsuddannelser

Hvis du ikke er parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, er der en række andre muligheder. Det er uddannelser, som tilrettelægges efter, hvad du har brug for.

Vil du have en kort uddannelse, der både giver adgang til at søge job og uddannelse, kan kombineret ungdomsuddannelse være en mulighed. Den varer 2 år, og du får bevis på, at du er erhvervsassistent.

En erhvervsgrunduddannelse (egu) kan også være en mulighed. Egu varer 2 år og indeholder meget praktik og kun lidt teori.

Et forløb på en produktionsskole er endnu en mulighed, der varer højst 1 år og indeholder en stor del praktisk arbejde kombineret med 9.- og 10.-klassesfag.

Hvis du er udviklingshæmmet eller af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, kan STU – ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – være noget for dig. 

Fælles for disse uddannelser er, at du for at blive optaget skal være færdig med folkeskolen eller tilsvarende. Du skal henvende dig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den kommune, hvor du bor.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Ungdommens Uddannelsesvejledning

Vejledning til elever i 6.-10. klasse og andre unge under 25 år. Find nærmeste UU.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Trine Christensen har brugt sin erhvervspraktik i 9. klasse til at afprøve sit ønske om at blive...