forberedelseskursus for indvandrere og flygtninger
Andre ungdomsuddannelser

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge

Det 1-årige forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge giver forudsætninger for at følge en professionsbacheloruddannelse. Det kan være fx pædagog, lærer, sygeplejerske, bygningskonstruktør eller bioanalytiker.

Fakta

Navn:
Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge
Andre betegnelser:
FIF
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
Danskkundskaber svarende til dansk 3 + adgangsprøve
Økonomi:
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SU

Der bliver lagt vægt på det danske sprog - både det skriftlige og det mundtlige - samt på dansk kultur og samfundsforhold.

Kurset henvender sig til flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande, som har svært ved at opfylde adgangskravene til den uddannelse, de vil søge ind på. Det giver desuden mulighed for at blive bedre til dansk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kurset giver en introduktion til fag ved den uddannelse, du senere vil søge ind på. Det lægger desuden vægt på dansk sprog (skriftligt og mundtligt) samt dansk kultur, danske samfundsforhold, kommunikation og studiekompetence. 

I kurset indgår praktik på den uddannelse, du vil søge samt praktik inden for faget. Der kan ofte også være studieture.

Du bliver desuden tilbudt studievejledning.

Undervisningsformen varierer. Se i holdinformationen eller på skolernes hjemmesider.

Kurset kan udbydes i tilknytning til professionshøjskolerne flere steder i landet. Se på kortet til højre, hvilke skoler, der er godkendt til at udbyde uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter kurset med en mundtlig og skriftlig eksamen.

Varighed

Kurset varer normalt 1 år. Der er mødepligt til undervisningen.

Optagelse og adgang

Kurset er primært for flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande. Derudover er der en række krav til optagelse og en adgangsprøve.

Krav til optagelse:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal have opholds-og arbejdstilladelse i Danmark
  • Du skal have en udenlandsk gymnasial eksamen, der svarer til en dansk gymnasial eksamen
  • Du skal kunne forstå, tale og skrive dansk svarende til mindst niveau B2 (prøve i dansk 3)
  • Du skal have bestået uddannelsesstedets adgangsprøve til forberedelseskurset

Du kan ikke optages hvis:

  • Du har gennemført hele dit grundskoleforløb i Danmark
  • Du har gennemført en dansk gymnasial eksamen
  • Du er optaget på en ungdomsuddannelse eller anden videregående uddannelse

Adgangsprøve

Det er det enkelte uddannelsessted, der tilrettelægger adgangsprøven. Spørg derfor på uddannelsesstedet. Det kan være en samtale eller en skriftlig og mundtlig optagelsesprøve.

Du søger normalt om at blive optaget på den professionshøjskole, der tilbyder den type uddannelse, som du ønsker at tage. Ansøgningsskema fås fra uddannelsesstedet.

Økonomi

Undervisningen er gratis. Uddannelsen giver mulighed for SU, hvis betingelserne for det i øvrigt er opfyldt.

Læs mere om SU

Fremtidsmuligheder

Efter kurset kan du søge optagelse på den professionsbacheloruddannelse, som det udbudte kursus retter sig mod.

Du skal som udgangspunkt opfylde de samme adgangskrav som de øvrige ansøgere til professionsbacheloruddannelsen. Kurset giver dig bedre forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, men du opfylder ikke adgangskravene ved at tage kurset.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information