TAMU
Andre ungdomsuddannelser

TAMU

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, TAMU, er for dig, der ikke lige er klar til at starte i et job eller søge ind på en uddannelse.

Fakta

Navn:
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Ca. 30 uger. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt
Adgangskrav:
Mellem 18 og 30 år. Skolen afgør, hvem der optages
Økonomi:
Dagelever: elevstøtte svarende til højeste dagpengesats. Døgnelever: 80 procent af højeste dagpengesats

På TAMU får du mulighed for at prøve et arbejdsområde af, samtidig med at du får nogle kvalifikationer inden for det, du vælger. Du kan fx vælge fag inden for gartneri, rengøring, kantine eller byggeri. Desuden er der nogle obligatoriske fag, som du skal følge.

Når du har gennemført din uddannelse, kan du søge job eller fx fortsætte på en erhvervsuddannelse. Dine fremtidsmuligheder afhænger af det, du har gennemført på TAMU.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En TAMU-uddannelse består typisk af 4 ugers individuel kompetenceafklaring og 26 ugers brancherettet uddannelse. Der er 6 ugers prøvetid inkluderet i det valgte brancheområde. Du har altså mulighed for at vælge om, hvis det første valg viser sig at være forkert.

TAMU-uddannelser har til formål at give eleverne såvel faglige som sociale kompetencer.

Der findes uddannelser inden for bygningsservice, gartneri, jordbrug, kantine, lager, maling montage, metalindustri, rengøring, tekstil, transport og træindustri. Skolernes tilbud er forskellige.

Kompetenceafklaringen har til formål at finde ud af, om du kan klare et arbejde og har interesse for at gennemføre et uddannelsesforløb. Hvis du ikke er klar til at begynde på et af de kompetencegivende forløb, kan du som alternativ komme i arbejdstræning i maksimalt 26 uger. Så kan du eventuelt senere begynde på en TAMU-uddannelse eller en anden uddannelse.

Det brancheorienterede uddannelsesforløb er opdelt i to brancheforløb på hver 10 uger. Efter det første brancheforløb bliver der lagt en handlingsplan for det kommende. Det er også muligt at afslutte efter første brancheforløb og få et kompetencebevis.

Alle skal desuden deltage i den almene undervisning, som omhandler emner under samfundsforhold, arbejde og erhverv, arbejdsmarkedsforhold og uddannelsesforhold.

Undervisningen veksler mellem praktisk arbejde og teoretisk undervisning af både faglig og almen karakter. Der kan i undervisningen være delelementer fra en AMU-uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse.

Du bliver personligt vejledt og fulgt gennem hele uddannelsesforløbet.

Undervisningen foregår om dagen i maksimalt 37 timer om ugen. Aften- og weekendundervisning kan dog også forekomme. De fleste af skolerne er døgnskoler og kan tilbyde kost og logi.

Når du har afsluttet uddannelsen, får du et samlet kompetencebevis, der blandt andet viser, om du eventuelt vil kunne få godskrevet noget, hvis du senere skal fortsætte med fx en AMU-uddannelse.

Uddannelsen foregår i Dragør, København, Odense, Vitskøl kloster ved Løgstør, Aalborg og Aarhus.

Optagelse og adgang

Du skal være mellem 18-30 år. Skolen afgør, om du kan optages. Det kan i princippet lade sig gøre at starte hele året, da uddannelsesforløbet er individuelt tilrettelagt. De fleste bliver henvist, men det er også muligt selv at henvende sig.

Økonomi

For dagelever udbetales elevstøtte svarende til højeste ugentlige dagpengebeløb inkl. arbejdsbonus. For døgnelever udbetales elevstøtte svarende til 80 procent af højeste ugentlige dagpengebeløb inkl. arbejdsbonus. 15 procent af elevstøtten betragtes som arbejdsbonus og udbetales kun, hvis reglerne om undervisnings- og arbejdstid overholdes.

Fremtidsmuligheder

En TAMU-uddannelse giver faglig kompetence inden for det område, du har valgt, og dermed mulighed for at søge et arbejde.

Du har mulighed for at videreuddanne dig inden for AMU-uddannelserne eller for eventuelt at starte på en erhvervsuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Ungdommens Uddannelsesvejledning

Vejledning til elever i 6.-10. klasse og andre unge under 25 år. Find nærmeste UU.