TAMU
Andre ungdomsuddannelser

TAMU

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, TAMU, er for dig, der ikke er parat til at starte i et job eller på en anden uddannelse.

Fakta

Navn:
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
34 uger
Adgangskrav:
Mellem 18 og 30 år. Skolen afgør, hvem der optages
Økonomi:
Dagelever: elevstøtte svarende til højeste dagpengesats. Døgnelever: 80 procent af højeste dagpengesats

Hvis du ikke er parat til at gennemføre en anden uddannelse, herunder FGU, og heller ikke er parat til at starte i et job, kan TAMU være det rette tilbud for dig.

På TAMU får du mulighed for at prøve et arbejdsområde af, samtidig med at du får nogle kvalifikationer inden for det område, du vælger. Du kan fx vælge fag inden for rengøring, kantine og vedligeholdelse af bygninger.

Når du har gennemført din uddannelse, kan du søge et ufaglært job eller fx fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

TAMU-uddannelsen består primært af praktisk arbejde. Formålet er, at du skal lære at begå dig på en arbejdsplads. I uddannelsen er der både fokus på de faglige og sociale kompetencer, det kræver. 

Der findes uddannelser inden for følgende otte områder:

 • bygningsservice
 • ejendomsservice
 • naturbrug
 • kantine
 • metalindustri
 • rengøring
 • transport
 • turisme

Skolernes tilbud er forskellige.

Du kan tage uddannelsen på et af de seks TAMU-centre:

 • TAMU Storkøbenhavn
 • TAMU Vitskøl  
 • TAMU Aarhus
 • TAMU Vordingborg
 • TAMU Odense  
 • TAMU Aalborg 

Du kan se oplysninger om centrene på TAMU's hjemmeside.

Varighed og opbygning

En TAMU-uddannelse varer som udgangspunkt 34 uger. Nedenfor kan du se, hvordan uddannelsen er opbygget.

Kompetenceafklaring (4 uger): Her finder du sammen med skolen ud af, om du er klar til at gå i gang med TAMU-uddannelsen.

Prøvetid (6 uger): Fra nu og resten af uddannelsen arbejder du som udgangspunkt 37 timer om ugen. Prøvetiden giver dig mulighed for at afprøve dit valgte område og slutter af med en samtale, hvor du sammen med din faglærer beslutter, om det er det rette for dig at fortsætte inden for det område.

Første brancheperiode (10 uger): Her specialiserer du dig inden for det område, du har valgt. I slutningen af perioden får du lagt en handlingsplan, så du ved, hvilke sociale og faglige kompetencer, du skal have fokus på i den sidste del af uddannelsen.

Anden brancheperiode (10 uger): Her arbejder du videre efter målene i din handlingsplan.

Udslusning (4 uger): Her får du hjælp til at søge job ved siden af din uddannelse på TAMU.

Arbejdstid og bolig

Du arbejder 37 timer om ugen og som udgangspunkt i dagtimerne. Aften- og weekendarbejde kan dog også forekomme. De fleste TAMU-centre tilbyder kost og logi.

Bevis

Når du har afsluttet uddannelsen, får du et uddannelsesbevis, der beskriver de kompetencer, du har fået. Det kan du bruge, når du skal søge job. Uddannelsesbeviset kan evt. give merit, hvis du fx fortsætter på en erhvervsuddannelse.

Optagelse og adgang

Du skal være mellem 18-30 år. Skolen afgør, om du kan optages. Det kan i princippet lade sig gøre at starte hele året, da uddannelsesforløbet er individuelt tilrettelagt. 

Økonomi

For dagelever udbetales elevstøtte svarende til højeste ugentlige dagpengebeløb inkl. arbejdsbonus. For døgnelever udbetales elevstøtte svarende til 80 procent af højeste ugentlige dagpengebeløb inkl. arbejdsbonus. 15 procent af elevstøtten betragtes som arbejdsbonus og udbetales kun, hvis reglerne om undervisnings- og arbejdstid overholdes.

Fremtidsmuligheder

En TAMU-uddannelse giver dig faglige kompetencer inden for dit valgte område, og dermed er du godt stillet i forhold til at søge et ufaglært arbejde.

Hvis du gennemfører hele uddannelsen, hjælper uddannelsesstedet dig med at komme i job efter endt uddannelse. Hvis du bliver ledig inden for et år, kan du komme tilbage i arbejdstræning på TAMU med henblik på at komme i job igen.

Du har også mulighed for at uddanne dig mere. Du kan fx tage en AMU-uddannelse eller starte på en erhvervsuddannelse.

Læs mere om AMU-kurser

Læs mere om erhvervsuddannelser