video om dit valg
Artikel

Gode råd til valg af ungdomsuddannelse

Få gode råd til at komme nærmere dit valg af ungdomsuddannelse.

Er du i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge? Eller er du bange for at vælge forkert? Så er du ikke alene.

Det er helt naturligt, at det kan føles svært og overvældende at vælge uddannelsesvej. Derfor er det godt at huske på, at du ikke skal vælge vej for resten af livet. Du kan ændre spor undervejs, og der kan ske uforudsete ting. Det er fx svært at forudse, hvad du synes er interessant eller vigtig i fremtiden, fordi vi udvikler os hele livet.

Det betyder, at der ikke er et enkelt facit, når du stiller dig selv spørgsmålet: Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge? Men nedenfor har vi samlet nogle gode råd og relevante informationer, som forhåbentlig kan hjælpe dig videre i processen.

Fold alle afsnit ud

Bliv klogere på dig selv

Når du skal i gang med at lære noget nyt, er det en god start, hvis du føler dig motiveret. Det vil sige, at du føler lyst til og interesse for det, du skal i gang med.

Ved hjælp af følgende spørgsmål kan du undersøge, hvad der motiverer dig. Skriv det evt. ned, så du kan vende tilbage til dine overvejelser.

 • Overvej en eller flere situationer i skolen/fritiden, hvor du blev ved med at have energi, selvom du måske havde arbejdet hårdt. Hvad gav dig energi?
 • Overvej en eller flere situationer i skolen/fritiden, hvor du lavede noget, der gjorde dig begejstret, som du synes var sjovt eller måske nemt? Hvad var det ved situationen, som fik dig til at føle sådan?
 • Overvej en eller flere situationer, hvor du var så optaget af noget, at du glemte tid og sted. Hvad var det ved situationen, der fangede dig og gjorde dig fokuseret eller fordybet?
 • Overvej en eller flere situationer i skolen/fritiden, hvor du klarede dig godt eller kunne mere, end du regnede med. Hvad overraskede dig? Hvad tror du, gjorde dig god?

Se også UG-videoerne: Find dine styrker

Når du har besvaret på spørgsmålene, kan du begynde at undersøge de forskellige ungdomsuddannelser og se på, hvordan de passer med dine svar.

Undersøg dine muligheder

Inden du går i gang med at undersøge de forskellige ungdomsuddannelser i dybden, kan du se videoen Dit valg, der giver dig et hurtigt overblik over de forskellige muligheder efter 9. og 10. klasse. 

Nå du har set videoen, kan du læse mere om erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser nedenfor.

Undersøg erhvervsuddannelserne

Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser. Fælles for dem alle er, at du bliver faglært, når du er færdig med din uddannelse. Det betyder, at du kan gå direkte ud og få et job inden for et bestemt område efter din ungdomsuddannelse. Det kan fx være job som frisør, social- og sundhedsassistent eller murer. 

En erhvervsuddannelse kan også give dig adgang til videregående uddannelse. Dine muligheder for videregående uddannelse afhænger af den erhvervsuddannelse, du tager.

Hvis du vælger en erhvervsuddannelse med eux, har du særligt gode muligheder for at læse videre. Eux er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen.

På en erhvervsuddannelse er du skiftevis i skole og under oplæring i en virksomhed. Det betyder, at undervisningen er praktisk orienteret, og at du skal møde på en rigtig arbejdsplads og får voksne kolleger.

Udersøg mulighederne i UG-temaet om erhvervsuddannelser

Spørgsmål om erhvervsuddannelserne

Hvis du finder en eller flere erhvervsuddannelser, der interesserer dig, kan du blandt andet undersøge:

 • Hvad er adgangskravene?
 • Hvor let eller svært er det at finde en læreplads, og er der mulighed for skoleoplæring?
 • Hvor kan jeg tage erhvervsuddannelsen?
 • Hvordan er mulighederne for at videreuddanne sig? 

Du kan blandt andet finde informationer her:

 • Temaet om erhvervsuddannelser (herunder de enkelte uddannelsesartikler)
 • Værktøjet Adgangskortet
 • Skolernes egne hjemmesider

Gå til: 

Undersøg de gymnasiale uddannelser

En gymnasial uddannelse er en boglig ungdomsuddannelse, der forbereder dig på at læse videre og giver adgang til mange videregående uddannelser.

Der findes fire typer gymnasiale uddannelser med hver deres faglige profil. Forskellen består i, hvilke fag du får og på hvilket niveau. Htx, hhx og stx varer alle tre år, mens hf varer to år og primært er målrettet dig, der vil tage en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse.

Fælles for alle de gymnasiale uddannelser er, at det er boglige ungdomsuddannelser. Det betyder, at der er en teoretisk tilgang til fagene, lektiemængden er stor og undervisningen foregår som typisk klasseundervisning kombineret med gruppe- og projektarbejde.

Undersøg uddannelserne i UG-temaet om gymnasiale uddannelser

Spørgsmål om de gymnasiale uddannelser

Hvis du finder en eller flere gymnasiale uddannelser, der interesserer dig, kan du blandt andet undersøge:

 • Hvad er adgangskravene?
 • Hvilke studieretninger udbyder skolen? 
 • Hvordan er det faglige niveau og lektiemængden?
 • Hvilke videregående uddannelser får jeg adgang til? 

Du kan blandt andet finde informationer her:

 • Temaet om gymnasiale uddannelser (herunder de enkelte uddannelsesartikler)
 • Værktøjet Adgangskortet
 • Skolernes egne hjemmesider

Gå til:

Sammenlign uddannelserne

Når du har undersøgt de forskellige ungdomsuddannelser nærmere, kan du prøve at sammenligne de informationer, du har fundet. Det kan du fx gøre ved at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvilke fag og kompetencer får jeg på de ungdomsuddannelser, der interesserer mig? Hvordan passer det med mine evner og interesser?
 • Hvordan kan jeg bruge mine personlige styrker på de forskellige ungdomsuddannelser?
 • Hvordan er lektiemængden på de forskellige ungdomsuddannelser? Hvordan passer det med min hverdag?
 • Hvad er forskellen på det sociale miljø på de forskellige ungdomsuddannelser? Hvilken rolle spiller det sociale for mig?
 • Hvilke muligheder har jeg for at få et arbejde eller videreuddanne mig med de forskellige ungdomsuddannelser? Hvordan passer det med mine fremtidsdrømme?
 • Hvad er adgangskravene på de forskellige ungdomsuddannelser? Hvordan passer det med mine evner?
 • Er der andre særlige krav på de forskellige ungdomsuddannelser, jeg skal være opmærksom på?

Måske er du kommet nærmere dit valg? Måske har du brug for vejledning eller for at finde ud af mere om uddannelserne. Nedenfor kan du se, hvor du kan få vejledning, og hvordan du kan opleve uddannelserne.

Få vejledning

Du har altid mulighed for at kontakte en vejleder, hvis du vil tale med en professionel om dit valg af ungdomsuddannelse. Du er måske i tvivl om, hvad du skal vælge, har spørgsmål i forbindelse med valget eller har brug for at få uddybet de informationer, du har fundet her på ug.dk.

eVejledning

I eVejledning sidder professionelle vejledere klar til at besvare dine spørgsmål alle ugens syv dage. Her kan du få vejledning om uddannelse og job via mail, chat eller telefon. 

Se eVejlednings tilbud

Vejlederen på din skole

Fra 7. klasse får du kollektiv vejledning i klassen, hvor vejlederen på din skole introducerer til de forskellige ungdomsuddannelser. Du kan også henvende dig personligt til vejlederen på din skole, hvis du har brug for råd og vejledning.

Find din vejleder 

Din lærer

Du kan altid tage en snak med dine lærere om valg af uddannelse. De har et godt kendskab til dig og dine faglige styrker og udfordringer. Gennem hele din skoletid får du også undervisning i faget ”uddannelse og job”, hvor du lærer om uddannelses- og arbejdsliv og dermed dine fremtidsmuligheder.

Familie og venner

Snak også med dine forældre eller andre familiemedlemmer og venner, som kender dig godt og kan være med til diskutere dine tanker, evner og fremtidsønsker.

Oplev uddannelserne

Som elev i grundskolen har du forskellige muligheder for at komme ud og opleve ungdomsuddannelserne til informationsmøder, brobygning og lignende.

Videoer med unge

I en række videoer fortæller unge om deres ungdomsuddannelser. Se videoerne og bliv inspireret til dit eget valg.

Introduktionskurser

I 8. klasse skal du ud og besøge nogle ungdomsuddannelser. Besøgene kaldes introduktionskurser og varer i alt skoledage, men de kan ligge spredt over flere dage. Du skal altid besøge mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (hhx eller htx)

Læs mere om introduktionskurser for dig, der går i 8. klasse

Brobygning

Alle, der går i 10. klasse, skal i brobygning. Brobygning er et forløb, hvor du afprøver en ungdomsuddannelse i en kortere periode, mens du stadig går i skole.

Læs mere om brobygning

Åbent hus

Du kan tage til åbent hus arrangementer på ungdomsuddannelserne. Her har du mulighed for at mærke stemningen, se faciliteterne og stille spørgsmål til elever og lærere. Du kan se, hvornår der er åbent hus på skolernes egne hjemmesider eller søge i listen på ug.dk. 

Gå til listen over events på ungdomsuddannelserne

Prøv et værktøj

Vil du gerne tage en bestemt videregående uddannelser efter din ungdomsuddannelse? I Adgangskortet kan du se, hvilke muligheder du har for videregående uddannelse med en erhvervsuddannelse, en eux eller en gymnasial uddannelse.

Prøv Adgangskortet

Vil du gerne starte på en erhvervsuddannelse? Ved hjælp af Erhvervsuddannelseskortet kan du se, hvor i landet du kan tage den ønskede uddannelse.

Prøv erhvervsuddannelseskortet

Vil du gerne starte på en gymnasial uddannelse? Ved hjælp af Min gymnasievej kan du undersøge, hvor du får flest af de fag, der interesserer dig.

Prøv Min gymnasievej

Se også flere værktøjer om uddannelsesvalg