brobygning for unge i 8. klasse
Artikel

Brobygning til ungdomsuddannelse

Alle elever i 10. klasse skal i brobygning. Du kan også komme i brobygning i 9. klasse, hvis du er uafklaret i forhold til dit uddannelsesvalg.

Brobygning er et forløb, hvor du afprøver en ungdomsuddannelse i en kortere periode, mens du stadig går i skole.

Brobygningsforløbet kan foregå på en erhvervsskole eller på en gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Det sker der i brobygning

På brobygningsforløbet får du et indtryk af, hvordan det er at gå på uddannelsen, før du selv skal træffe dit valg om uddannelse efter skolen. Du får viden om kravene på uddannelsen og oplever miljøet på skolen. Du møder elever, lærere og vejledere på uddannelsen.

Erhvervsuddannelse

På erhvervsskolen kan du høre om grundforløbet til erhvervsuddannelse inden for et område, som interesserer dig. Du prøver fx nogle af de praktiske opgaver, som eleverne laver. Du kan fx få introduktion til uddannelser, der handler om:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretning
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Du kan også prøve en kort periode som lærling på en arbejdsplads.

Gymnasial uddannelse

Brobygning til gymnasial uddannelse foregår enten på et teknisk gymnasium (htx) eller et handelsgymnasium (hhx). Der kan evt. også være brobygning til det almene gymnasium (stx) eller hf. Du prøver fx at arbejde med nogle af de fag, der er typisk for uddannelsen.

Brobygning i 10. klasse

Alle, der går i 10. klasse, skal i brobygningsforløb inden d. 1. marts. Den obligatoriske brobygning varer i fem dage. Det kan være fem dage på samme uddannelse eller tre dage på én uddannelse og to dage på en anden.

Du skal prøve mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (dvs. hhx eller htx).

Ud over de obligatoriske fem dage får du i 10. klasse tilbudt frivillig brobygning i op til fem uger, dog højst en uge på en gymnasial uddannelse.

Både den obligatoriske og den frivillige brobygning gælder alle, der går i 10. klasse, også dig, der tager 10. klasse på en efterskole, en friskole eller en fri fagskole.

Brobygning på eud10

Hvis du går i eud10, skal du i brobygning i seks uger på 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Brobygning i 9. klasse

Du kan også komme i brobygning i 9. klasse, hvis du er uafklaret med hensyn til dit uddannelsesvalg. Brobygningsforløbet hjælper dig med at blive mere parat til din ønskede ungdomsuddannelse.

Tilbuddet om brobygning gælder både for dig, der går i folkeskole og dig, der tager din 9. klasse på ungdomsskole, friskole, fri fagskole eller efterskole. 

Brobygningen kan vare fra to til ti dage. I særlige tilfælde kan du komme i brobygning i op til fire uger.

Brobygning, hvis du går på efterskole m.m.

Både den obligatoriske og den frivillige brobygning gælder alle, der går i 10. klasse, også dig, der tager 10. klasse på en efterskole, en friskole eller en fri fagskole.

Hvis du går i en prøvefri 10. klasse på efterskolen, kan du tilbydes brobygning.

Hvis du går i 9. klasse på efterskolen, kan du tilbydes brobygning, hvis efterskolen mener, at du vil have gavn af det.

Brobygning, hvis du er gået ud af folkeskolen

Hvis du har afsluttet 9. klasse og ikke går i 10. klasse, kan du komme i brobygning til op to grundforløb til erhvervsuddannelserne.

Du kan også få tilbudt brobygning til erhvervsuddannelse i forbindelse med, at du deltager i heltidsundervisning i mindst tre måneder på en fri grundskole, en efterskole, en ungdomshøjskole, en fri fagskole eller en kommunal ungdomsskole.

Du skal afslutte brobygningen senest ved udgangen af den måned, hvor du fylder 19 år. Tilbuddet tilrettelægges i samarbejde med Den kommunale ungeindsats (KUI).

Find din KUI-vejleder via artiklen: 

Vejledning gennem Den kommunale ungeindsats (KUI)

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning