brobygning for unge i 8. klasse
Artikel

Brobygning til ungdomsuddannelse

Alle, der går i 10. klasse, skal i brobygning. Du kan også komme i brobygning i 9. klasse, hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat eller er uafklaret med hensyn til dit uddannelsesvalg.

Brobygning er et forløb, hvor du afprøver en ungdomsuddannelse i en kortere periode, mens du stadig går i skole.

Fold alle afsnit ud

Det sker der i brobygning

Brobygningsforløbet kan foregå på en erhvervsskole eller på et gymnasium/hf-kursus.

Du får et indtryk af, hvordan det er at gå på uddannelsen, før du selv skal træffe dit valg om uddannelse efter skolen. Du får viden om kravene på uddannelsen og oplever miljøet på skolen. Du møder elever, lærere og vejledere på uddannelsen.

Erhvervsuddannelse

På erhvervsskolen kan du høre om grundforløbet til erhvervsuddannelse inden for et område, som interesserer dig. Du prøver fx nogle af de praktiske opgaver, som eleverne laver. Du kan fx få introduktion til uddannelser, der handler om:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretning
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Du kan også prøve en kort periode som lærling på en arbejdsplads.

Gymnasial uddannelse

Brobygning til gymnasial uddannelse foregår enten på et teknisk gymnasium (htx) eller et handelsgymnasium (hhx). Der kan evt. også være brobygning til det almene gymnasium (stx) eller hf. Du prøver fx at arbejde med nogle af de fag, der er typisk for uddannelsen.

Brobygning i 10. klasse

Alle der går i 10. klasse, skal i brobygningsforløb inden d. 1. marts. Den obligatoriske brobygning varer i 5 dage. Det kan være 5 dage på samme uddannelse eller 3 dage på én uddannelse og 2 dage på en anden.

Du skal prøve mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (dvs. hhx eller htx).

Udover de obligatoriske 5 dage, får du i 10. klasse tilbudt frivillig brobygning i op til 5 uger, dog højst 1 uge på en gymnasial uddannelse.

Både den obligatoriske og den frivillige brobygning gælder alle, der går i 10. klasse, også dig, der tager 10. klasse på en efterskole, en friskole eller en fri fagskole.

Brobygning på eud10

Hvis du går i eud10, skal du i brobygning i 6 uger på 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Brobygning i 9. klasse

Hvis du i 8. eller 9. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du få tilbudt brobygning i 9. klasse. Du kan også få tilbudt brobygning i 9. klasse, hvis du er vurderet uddannelsesparat, men er uafklaret mht. dit uddannelsesvalg. Det gælder både for dig, der går i folkeskole og dig, der tager din 9. klasse på ungdomsskole, friskole, fri fagskole eller efterskole. Brobygningen er et led i din proces mod at blive uddannelsesparat.

Brobygningen kan vare fra 2 til 10 dage. I særlige tilfælde kan du komme i brobygning i op til 4 uger.

Brobygning, hvis du går på efterskole m.m.

Både den obligatoriske og den frivillige brobygning gælder alle, der går i 10. klasse, også dig, der tager 10. klasse på en efterskole, en friskole eller en fri fagskole.

Hvis du går i en prøvefri 10. klasse på efterskolen, kan du tilbydes brobygning.

Hvis du går i 9. klasse på efterskolen, kan du tilbydes brobygning, hvis efterskolen mener, at du vil have gavn af det.

Brobygning, hvis du er gået ud af folkeskolen

Hvis du er under 19 år og ikke er i gang med en uddannelse, kan Den kommunale ungeindsats (KUI) tilbyde dig brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser.

Du kan også få tilbudt brobygning til erhvervsuddannelse i forbindelse med, at du deltager i heltidsundervisning i mindst 3 måneder på en fri grundskole, en efterskole, en ungdomshøjskole, en fri fagskole eller en kommunal ungdomsskole. Tilbuddet gælder, indtil du fylder 19 år. Brobygningen tilrettelægges af den skole, du går på, i samarbejde med Den kommunale ungeindsats (KUI).

Se Vejledning gennem Den kommunale ungeindsats (KUI)

Aflysning på grund af COVID-19

Brobygningsforløb med fysisk fremmøde aflyses fra og med senest den 29. oktober 2020.