brobygning for unge i 8. klasse
Artikel

Brobygning til ungdomsuddannelse

Alle, der går i 10. klasse, skal i brobygning. Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du også komme i brobygning i 9. klasse.

Brobygning er et forløb, hvor du afprøver en ungdomsuddannelse i en kortere periode, mens du stadig går i skole.

Fold alle afsnit ud

Hvad sker der i brobygning?

Brobygningsforløbet kan foregå på en erhvervsskole eller på et gymnasium/hf-kursus.

Du får et indtryk af, hvordan det er at gå på uddannelsen, før du selv skal træffe dit valg om uddannelse efter skolen. Du får viden om kravene på uddannelsen og oplever miljøet på skolen. Du møder elever, lærere og vejledere på uddannelsen.

Erhvervsuddannelse

På erhvervsskolen kan du høre om grundforløbet til erhvervsuddannelse inden for et område, som interesserer dig. Du prøver fx nogle af de praktiske opgaver, som eleverne laver. Du kan fx få introduktion til uddannelser, der handler om:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretning
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Du kan også prøve en kort periode som lærling på en arbejdsplads.

Gymnasial uddannelse

Brobygning til gymnasial uddannelse foregår enten på et teknisk gymnasium (htx) eller et handelsgymnasium (hhx). Der kan evt. også være brobygning til det almene gymnasium (stx) eller hf. Du prøver fx at arbejde med nogle af de fag, der er typisk for uddannelsen.

Brobygning i 10. klasse

Alle der går i 10. klasse, skal i brobygningsforløb inden d. 1. marts. Den obligatoriske brobygning varer i 5 dage. Det kan være 5 dage på samme uddannelse eller 3 dage på én uddannelse og 2 dage på en anden.

Du skal prøve mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (dvs. hhx eller htx).

Udover de obligatoriske 5 dage, får du i 10. klasse tilbudt frivillig brobygning i op til 5 uger, dog højst 1 uge på en gymnasial uddannelse.

Den obligatoriske brobygning gælder alle, der går i 10. klasse, også dig, der tager 10. klasse på en efterskole, en friskole eller en fri fagskole.

Brobygning på eud10

Hvis du går i eud10, skal du i brobygning i 6 uger på 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Brobygning i 9. klasse

Hvis du i 8. eller 9. klasse er vurderet ikke uddannelsesparat, kan du få tilbudt brobygning i 9. klasse. Det gælder både for dig, der går i folkeskole og dig, der tager din 9. klasse på ungdomsskole, friskole, fri fagskole eller efterskole. Brobygningen er et led i din proces mod at blive uddannelsesparat.

Du kan også tilbydes brobygning i 9. klasse, hvis du er vurderet uddannelsesparat, men er uafklaret mht. dit uddannelesvalg.

Brobygningen kan vare fra 2 til 10 dage. I særlige tilfælde kan du komme i brobygning i op til 4 uger.

Brobygning, hvis du går på efterskole m.m.

Den obligatoriske brobygning gælder alle, der går i 10. klasse, også dig, der tager 10. klasse på en efterskole, en friskole eller en fri fagskole.

I 9. klasse på efterskole kan du tilbydes brobygning, hvis du blev vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, og hvis efterskolen mener, du vil have gavn af det.

Der også mulighed for frivillig brobygning ud over den obligatoriske del.

Brobygning, hvis du er gået ud af folkeskolen

Hvis du er under 19 år og ikke er i gang med en uddannelse, kan Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tilbyde dig brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser.

Du kan også få tilbudt brobygning til erhvervsuddannelse i forbindelse med, at du deltager i heltidsundervisning i mindst 3 måneder på en fri grundskole, en efterskole, en ungdomshøjskole, en fri fagskole eller en kommunal ungdomsskole. Tilbuddet gælder, indtil du fylder 19 år. Brobygningen tilrettelægges af den skole, du går på, i samarbejde med UU.