introduktionskurser for unge i 8. klasse
Artikel

Introduktionskurser for dig, der går i 8. klasse

I 8. klasse begynder du at forberede dig til at vælge en ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse.

Derfor skal du ud at besøge nogle ungdomsuddannelser. Besøgene kaldes introduktionskurser og varer i alt fem skoledage, men de kan ligge spredt over flere dage.

Du skal altid besøge mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (hhx eller htx).

Fold alle afsnit ud

Det sker der på introkurset

På introkurset får du et indtryk af, hvordan det er at gå på uddannelsen, og hvordan undervisningen foregår. Du møder elever og lærere og får at vide, hvad uddannelsen indeholder, hvordan miljøet på skolen er, hvad det kræver at tage uddannelsen, og hvad den kan bruges til. Du prøver evt. nogle af de opgaver, eleverne arbejder med.

Du skal bruge dit introkursus til at finde ud af, om uddannelsen kan være noget for dig. Som regel skal du besøge flere uddannelser, så du kan samle inspiration, viden og erfaring til, når du selv skal vælge din ungdomsuddannelse.

Introkursus på erhvervsuddannelserne

Du hører om grundforløbet på erhvervsuddannelse og prøver nogle af de praktiske opgaver, som eleverne laver. Der kan findes introkurser inden for områderne:

  • omsorg, sundhed og pædagogik.
  • kontor, handel og forretning
  • fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • teknologi, byggeri og transport

Læs mere om erhvervsuddannelserne.

Introkursus på teknisk gymnasium eller handelsgymnasium

De erhvervsgymnasiale uddannelser hedder teknisk studentereksamen (htx) og merkantil studentereksamen (hhx). Introkurset foregår på et gymnasium, et teknisk gymnasium eller et handelsgymnasium.

Introkursus på alment gymnasium eller hf

Udover en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse kan du også få introkursus til almen studentereksamen (stx) eller højere forberedelseseksamen (hf). Det foregår på et gymnasium eller hf-kursus.

Forbered dit introkursus på Mit UG

Dine besøg skal forberedes hjemmefra, og det gør du i skolen sammen med din lærer eller vejlederen på din skole. Du kan begynde forberedelsen på Mit UG med værktøjet Mine introkurser. Her kan du arbejde med de uddannelser, du skal besøge, og få hjælp til at formulere de spørgsmål, du vil have svar på.

Evaluer dit introkurset bagefter

Efter introkurset samler du dine indtryk og oplevelser. Det kan du også gøre i Mit UG - Mine introkurser.

Værd at vide

Går du på en fri grundskole (privatskoler, friskoler ol.) eller en efterskole, er det din skole, der bestemmer, om du kan deltage i et introduktionskursus