Grundforløb på eud
Artikel

Grundforløbets 1. del

Når du vil starte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal du søge ind på 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb (GF1).

Grundforløbets 1. del (GF1) er et indledende forløb, der varer et halvt år. Det består af undervisning i et tema, som du selv har valgt, en såkaldt fagretning. 

På din fagretning lærer du en gruppe af uddannelser og brancher at kende og får vejledning og inspiration. 

Du skal først tilmelde dig en erhvervsuddannelse i slutningen af forløbet.

Fold alle afsnit ud

Fagretning på GF1

Du søger ind på GF1 ved at vælge en skole og tilmelde dig en af skolens fagretninger. Hver erhvervsskole planlægger sine egne fagretninger, og du kan se dem på de enkelte skolers hjemmesider.

En fagretning retter sig mod flere uddannelser og brancher. Her er nogle eksempler:

 • En skole kan fx tilbyde fagretningen "Fremtidens byggeri", som retter sig mod kommende murere, tømrere og malere m.fl. 
 • En anden skole har måske fagretningen ”People, Innovation & Business”, der giver erfaringer med fx butik og handel.
 • En fagretning kan også være fx "Velfærd, sundhed og livskvalitet", og pege mod social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistent m.fl.
 • Eller fagretningen kan hedde "Gastronomi og sundhed", og være for dig, der tænker på at blive kok, bager, ernæringsassistent m.fl.

Dette er kun eksempler, der findes mange forskellige fagretninger. Se skolernes hjemmeside.

Praktisk undervisning

Undervisningen giver dig erfaring på bl.a. fire områder:

 • Praktisk projekter: Du arbejder på praktiske projekter sammen med dine holdkammerater. Projekterne kan fx handle om at bygge et shelter, fremstille kager og deserter eller etablere en virksomhed, helt afhængigt den fagretning, du har valgt.
 • Metoder og arbejdsteknikker: Du lærer om fagenes metoder, arbejdsteknikker og redskaber. Du får teoretisk viden, som du afprøver i praksis.
 • Samarbejde: Du lærer at samarbejde med andre fagpersoner og at dokumentere dit arbejde.
 • Job: Du får indblik i brancher, og hvordan det er at arbejde i dem. Du får også viden om muligheder for læreplads.

Fag på fagretning

Fagene, der indgår i en fagretning, hedder erhvervsfag, grundfag og valgfag.

 • Erhvervsfag: Fx fag, som giver dig viden om erhvervslivet, at være ansat i en virksomhed og at søge læreplads.
 • Grundfag: Fag, som du kender fra skolen, fx dansk, matematik og engelsk.
 • Valgfag: Fx fag som ekstra matematik, fag på et højere niveau eller eux-fag.

Adgang

Erhvervsuddannelsernes grundforløb består af to dele: Grundforløbets 1. del (GF1) og grundforløbets 2. del (GF2). Om du skal eller kan tage GF1 kommer an på, hvornår du søger ind:

Hvis du søger ind samme år, som du afslutter 9. eller 10. klasse:

Du skal som hovedregel søge om optagelse på GF1.

Du kan dog springe GF1 over, hvis du har en læreplads, der ikke dækker GF1. I det tilfælde kan du vælge at starte direkte på GF2.

Hvis du søger ind senere end det år, hvor du har afsluttet 9. eller 10. klasse:

Du kan selv vælge, om du vil søge om optagelse på GF1 eller på GF2. Det kan du gøre i helt op til to år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Hvis du søger ind mere end to år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse:

Du skal søge om optagelse direkte på GF2.

Hvis du har brug for afklaring eller skoleundervisning, før du søger ind på GF2, kan du evt. starte med at tage grundforløb plus (GF+). Efter GF+ kan du gå videre på GF2.

Læs om: 

Adgangskrav

For at starte på GF1, skal du desuden opfylde adgangskravene.

Læs om adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Ansøgning

Du søger ind på GF1 via Optagelse.dk, og ansøgningsfristen er 1. marts. Når du ansøger, skal du vælge:

 • Hovedområde
 • Fagretning
 • Skole

Valg af hovedområde

Der er fire hovedområder at vælge imellem. Inden for hvert hovedområde udbyder erhvervsskolerne en række fagretninger.

Læs mere og se en video om de fire hovedretninger:

Valg af fagretning

Du kan vælge, hvilken fagretning du gerne vil have, når du ansøger på Optagelse.dk. Du har mulighed for at vælge noget, der interesserer dig, eller som du er god til. Dit valg af fagretning binder dig ikke til en bestemt erhvervsuddannelse. Alle fagretninger giver dig nemlig de nødvendige kompetencer til at fortsætte på GF2 i den erhvervsuddannelse, du måtte ønske. 

De første to uger på skolen er introduktion til din fagretning. Efter to uger kan du vælge en ny fagretning, eller du kan blive på den valgte.

Valg af skole

Hvis du ønsker at gå på en bestemt erhvervsskole, kan du vælge en af skolens fagretninger. Du kan også undersøge fagretninger på flere skoler og gå efter den fagretning, du synes er mest interessant.

Hvis du allerede nu ved hvilken erhvervsuddannelse, du ønsker at tage, kan du vælge en skole, som udbyder denne uddannelse. Så har du mulighed for at blive på skolen, når du skal videre på GF2.

Her finder du skoler og fagretninger:

Alle erhvervsskoler og deres udbud kan ses på Erhvervsuddannelseskortet. 

Du kan læse om den enkelte skoles fagretninger på skolens hjemmeside. 

Se Erhvervsuddannelseskortet.

Studievalgsportfolio

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du huske at vedhæfte din studievalgsportfolio.

Læs om studievalgsportfolio

Underskrift

Er du under 18, skal din mor eller far underskrive ansøgningen. I kan læse mere om ansøgningsprocessen i UG´s tema til forældre.

I kan også få hjælp til ansøgningen på viden.stil.dk.

Optagelse og start

Du får et brev fra skolen om, at du er optaget. Det sker, når skolen har fået dokumentation for, at du opfylder adgangskravene.

Opfylder du ikke adgangskravene, bliver du indkaldt til optagelsesprøve og samtale.

Uddannelsesstart

Der er typisk uddannelsesstart i august.

Læs mere

Du kan læse  mere om optagelsen i artiklerne:

Videre til grundforløbets 2. del (GF2)

Ved afslutningen af GF1 skal du have valgt, hvilken erhvervsuddannelse du gerne vil tage. Derefter fortsætter du på grundforløbet i denne uddannelse, hvor undervisningen nu bliver målrettet den vej, du har valgt. Det kaldes grundforløbets 2. del (GF2).

GF2 varer i de fleste uddannelser et halvt skoleår og afsluttes med en prøve.

Læs om grundforløbets 2. del

 

Erhvervsuddannelsernes grundforløb

Som helhed består erhvervsuddannelsernes grundforløb af to dele, grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Hver del varer et halvt skoleår (20 uger) og foregår på en erhvervsskole.