Grundforløb på eud
Artikel

Grundforløbets 1. del

Grundforløbets 1. del er starten på erhvervsuddannelsen for dig, som vil i gang direkte efter 9. eller 10. klasse.

Grundforløbets 1. del (GF1) hjælper dig med at afklare dit valg af erhvervsuddannelse. Du kan prøve kræfter med forskellige fag og skal først beslutte dig for en bestemt uddannelse i slutningen af forløbet.

Du kan også godt benytte dig af grundforløbets 1. del, selvom du er gået ud af skolen. Du har mulighed for at søge ind i op til to år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Fold alle afsnit ud

Indhold på grundforløbets 1. del

På grundforløbets 1. del får du brede erhvervsfaglige kompetencer. Du får undervisning inden for en fagretning, som du selv har valgt, og prøver kræfter med en gruppe af mulige uddannelser.

Du skal først beslutte dig for en uddannelse i slutningen af forløbet.

Fagretning

En fagretning er et tema, der introducerer dig til en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles.

For eksempel kan en skole udbyde fagretningen "Bæredygtigt hus" og introducere dig til uddannelser og job som fx murer, tømrer, VVS, elektriker, anlægsstruktør, tagdækker og bygningssnedker.

En anden skole kan udbyde fagretningen ”Kampagne – sundhed”, som giver dig erfaring med uddannelser og job som fx webudvikler, data- og kommunikation, fotograf med flere. 

Dette er kun eksempler. Der er en stor vifte af temaer og fagretninger at vælge imellem.

Praktisk undervisning

På fagretningen lærer du at arbejde med praktiske opgaver og projekter sammen med dine holdkammerater. Det kan fx være at bygge hus, lave hjemmeside, etablere virksomhed, alt efter dit valg af område og fagretning. 

De praktiske projekter giver dig erfaring med de forskellige uddannelser, fag og job, som fagretningen retter sig imod. Du lærer om fagenes metoder, arbejdsteknikker og redskaber. Du lærer at samarbejde med forskellige fagpersoner og at dokumentere arbejdet. Du får teoretisk viden, som du afprøver i praksis.

Du får også indblik i muligheder for læreplads og brancher, og hvordan det er at arbejde i disse.

Fag på fagretning

Fagene, der indgår i en fagretning, hedder erhvervsfag. Det er:

 • Erhvervsintroduktion
 • Arbejdspladskultur
 • Lærepladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

Grundfag og valgfag kan indgå i en fagretning eller gennemføres uafhængigt af fagretningen. 

Grundfag er enten dansk E eller dansk C.

Valgfag kan fx være ekstra grundfag som matematik, samfundsfag eller engelsk. Det kan også være fag, der ikke er obligatoriske, eller fag på et højere niveau. Valgfagene kan også være særlige eux-forløb.

Adgang

For at starte på grundforløbets 1. del, skal du opfylde adgangskravene.

Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Hvem har adgang til grundforløbets 1. del?

Grundforløbets 1. del er obligatorisk for dig, som vil starte direkte efter 9. eller 10. klasse. Men du har også mulighed for at søge ind i op til to år efter, at du har afsluttet skolen.

Er du gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du dog også optages direkte på grundforløbets 2. del.

Er det mere end to år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, skal du springe grundforløbets 1. del over og starte direkte i grundforløbets 2. del.

Læs om Grundforløbets 2. del.

Ansøgning og optagelse

Du skal ansøge via Optagelse.dk inden ansøgningsfristen. Bemærk: I 2023 er ansøgningsfristen 13. marts, da Optagelse.dk først åbner for ansøgninger den 15. februar.

Når du ansøger, skal du vælge:

 • Hovedområde
 • Fagretning
 • Skole
 • Evt. eux

Hovedområde

Der er 4 hovedområder at vælge imellem:

Inden for hvert hovedområde udbyder erhvervsskolerne en række fagretninger.

Valg af fagretning

På grundforløbets 1. del skal du ikke vælge en bestemt erhvervsuddannelse før til sidst i forløbet. Men du skal vælge en fagretning. På fagretningen lærer du en gruppe af uddannelser at kende og får vejledning og inspiration. Først ved afslutningen på forløbet, skal du tage et valg af erhvervsuddannelse.

Hver erhvervsskole tilrettelægger sine egne fagretninger ud fra, hvad skolen har af ekspertise. 

Når du ansøger på Optagelse.dk, kan du angive, hvilken fagretning du gerne vil have. Du har mulighed for at vælge noget, du interesserer dig for, eller som du er god til.

De første to uger på skolen er introduktion til din fagretning. Efter to uger kan du vælge en ny fagretning, eller du kan blive på den valgte.

Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer til at fortsætte på grundforløbets 2. del i den erhvervsuddannelse, du måtte ønske.

Valg af skole

Hvis du ønsker at gå på en bestemt erhvervsskole, kan du vælge en af denne skoles fagretninger. Du kan også undersøge fagretninger på flere skoler og gå efter den fagretning, du synes er mest interessant.

Hvis du allerede nu ved hvilken erhvervsuddannelse, du sigter mod, kan du vælge en skole, som udbyder denne uddannelse.

Alle erhvervsskoler og deres udbud kan ses på Erhvervsuddannelseskortet. Se Erhvervsuddannelseskortet

Du kan læse om den enkelte skoles fagretninger på skolens hjemmeside. 

Eux

Hvis du tænker på at tage din erhvervsuddannelse med eux, skal du angive det i din ansøgning. Med eux kombinerer du din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig. Som erhvervsfaglig student har du de samme muligheder for at læse videre som dem, der tager en gymnasial uddannelse.

Læs mere om eux.

Studievalgsportfolio

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du huske at vedhæfte din studievalgsportfolio.

Læs om studievalgsportfolio

Underskrift

Er du under 18, skal din mor eller far skrive ansøgningen under. I kan læse mere om ansøgningsprocessen i temaet til forældre.

Se Forælder til ung i 9. eller 10. klasse

I kan blive guidet gennem ansøgningen på viden.stil.dk.

Se Sådan udfylder I ansøgningen (Videnstil)

Optagelse

Når skolen har fået dokumentation for, at du opfylder adgangskravene, får du brev om, at du er optaget.

Læs artiklen Efter ansøgningen er sendt

Opfylder du ikke adgangskravene, bliver du indkaldt til optagelsesprøve og samtale.

Læs artiklen Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne

Uddannelsesstart

Der er typisk uddannelsesstart i juli/august.

Hvis du har en læreplads

Hvis du allerede har fundet en læreplads og indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du også starte din uddannelse med oplæring i virksomheden. 

Videre til grundforløbets 2. del

Ved afslutningen af GF1 skal du have valgt, hvilken erhvervsuddannelse du gerne vil tage. Derefter fortsætter du på grundforløbet i denne uddannelse, hvor undervisningen nu bliver målrettet den vej, du har valgt. Det kaldes grundforløbets 2. del (GF2).

GF2 varer i de fleste uddannelser et halvt skoleår (20 uger) og afsluttes med en prøve.

Læs om grundforløbets 2. del

Erhvervsuddannelsernes grundforløb

Som helhed består erhvervsuddannelsernes grundforløb af to dele, grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Hver del varer et halvt skoleår (20 uger) og foregår på en erhvervsskole.