AMU-kurser i detailhandel
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Detailhandel

Området handler især om det direkte salg af dagligvarer og specialvarer - men også service og oplevelser - til forbrugerne. Salget foregår fx i en specialbutik, et stormagasin, en kædebutik eller i en onlinebutik på nettet.

Fakta

Navn:
Detailhandel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265

Du får redskaber til at betjene kunder, yde service og give vejledning, så kunden får en god købsoplevelse. Desuden rummer områdets kurser kompetencer inden for helt centrale områder som økonomi, markedsføring, it, logistik, varepræsentation og butiksdrift.

Kurserne henvender sig dels til faglærte og ufaglærte salgsmedarbejdere i butikskæder, varehuse og specialbutikker, dels til selvstændige med egen butik.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Detailhandel omfatter kurser inden for emnerne:

  • Butiksøkonomi
  • Klargøring af butikken
  • Kvalitetssikring af butiksdriften i detailhandel
  • Markedsføring af produkter i detailhandel
  • Salgsarbejde, kundekontakt og kundeservice i detailhandel

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler over hele landet.

Værd at vide

Detailhandel omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet
Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet
Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
Produktinformation og vejledning i detailhandlen
Konkurrentanalyse i detailhandlen
Konceptopfølgning i detailhandlen
Driftssikring i detailhandlen
Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen
Salgsplanlægning i Detailhandlen
Medarbejderintroduktion i detailhandlen
Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik
Kunderådgivning i forhold til fødevare
Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system
Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen
Butikkens budget
Fastlæggelse af mål ved personligt salg
Introduktion til Detailhandel
Konceptstyring i detailhandlen
Reklamationshåndtering
Kundeservice i detailhandelen
Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen
Kundeanalyse og e-strategi
Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering
E-markedsføring og reklameindsats
E-teknologi og online opdatering
Kundevejledning, binderi og blomsterhandel
Mersalg i butikken
Personligt salg - kundens behov og løsninger
Styring af butikkens nøgletal
Varepræsentation i detailhandlen
Økonomistyring i butikken
Sociale medier som kommunikationskanal i detail
Markedsføring med sociale medier i detailhandlen
Kundeloyalitet med sociale medier i detailhandlen
Konceptanvendelse i detailhandlen
Iscenesættelse af salgsfremstødsvarer (spotvarer)
Fremtidens convenienceforbruger
Vejledning om mærkningsordninger i detail
Salg og varer
Konceptforståelse og drift i detailhandelen
Købmandskab og forretningsforståelse i detail
Salg og kundekommunikation i detailhandelen
Multikanalmarkedsføring - forretningsmodeller
Multikanalmarkedsføring - anvendelse
Butiksdrift - Bemandingsplaner og ressourcestyring
Butiksdrift - Daglig drift og kampagner
Butiksdrift - Lagerstyring og lagersammensætning
Butiksdrift - Optimering
Butiksdrift - Økonomi, ressourceforbrug, logistik
Produktets værdikæde
Sortimentsoptimering og økonomiske nøgletal
Branding og optimeret salg
Afsætning i detailhandlen
Grundlæggende detailhandel
Kasse- og kundebetjening
Priskalkulation i Detailvirksomheder
Butiksindretning
Dialogbaseret markedsføring
Kampagneoptimering i detailhandel

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Nye kunder via viral markedsføring
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
E-administration og betalingssystemer
Økonomiske styring af lageret
Likviditetsstyring
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
Kreditorstyring
Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov
Konteringsinstrukser
Debitorstyring
Placering af resultat- og balancekonti
Registreringsmetoder ved virksomhedens drift
Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
Online kundeservice og -rådgivning
Kulturafstemt kommunikation i salg og service
Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Innovation og kreativ idégenerering
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Iværksætteri - ny forretningside

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information