AMU-kurser i detailhandel
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Detailhandel

Området handler især om det direkte salg af dagligvarer og specialvarer - men også service og oplevelser - til forbrugerne. Salget foregår fx i en specialbutik, et stormagasin, en kædebutik eller i en onlinebutik på nettet.

Fakta

Navn:
Detailhandel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265

Du får redskaber til at betjene kunder, yde service og give vejledning, så kunden får en god købsoplevelse. Desuden rummer områdets kurser kompetencer inden for helt centrale områder som økonomi, markedsføring, it, logistik, varepræsentation og butiksdrift.

Kurserne henvender sig dels til faglærte og ufaglærte salgsmedarbejdere i butikskæder, varehuse og specialbutikker, dels til selvstændige med egen butik.

Se alle AMU-kurser inden for området Detailhandel på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Detailhandel omfatter kurser inden for emnerne:

  • Butiksøkonomi
  • Klargøring af butikken
  • Kvalitetssikring af butiksdriften i detailhandel
  • Markedsføring af produkter i detailhandel
  • Salgsarbejde, kundekontakt og kundeservice i detailhandel

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler over hele landet.

Værd at vide

Detailhandel omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Konceptstyring med fokus på bæredygtighed
Økonomistyring med fokus på bæredygtighed
Bæredygtigt salg
Bæredygtig butiksdrift
Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet
Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet
Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
Produktinformation og vejledning i detailhandlen
Konkurrentanalyse i detailhandlen
Konceptopfølgning i detailhandlen
Driftssikring i detailhandlen
Salgsplanlægning i Detailhandlen
Medarbejderintroduktion i detailhandlen
Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik
Kunderådgivning i forhold til fødevare
Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system
Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen
Butikkens budget
Fastlæggelse af mål ved personligt salg
Introduktion til Detailhandel
Konceptstyring i detailhandlen
Reklamationshåndtering
Kundeservice i detailhandelen
Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen
Kundeanalyse og e-strategi
Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering
E-markedsføring og reklameindsats
Kundevejledning, binderi og blomsterhandel
Mersalg i butikken
Personligt salg - kundens behov og løsninger
Styring af butikkens nøgletal
Varepræsentation i detailhandlen
Økonomistyring i butikken
Sociale medier som kommunikationskanal i detail
Konceptanvendelse i detailhandlen
Iscenesættelse af salgsfremstødsvarer (spotvarer)
Fremtidens convenienceforbruger
Salg og varer
Konceptforståelse og drift i detailhandelen
Købmandskab og forretningsforståelse i detail
Salg og kundekommunikation i detailhandelen
Butiksdrift - Bemandingsplaner og ressourcestyring
Butiksdrift - Daglig drift og kampagner
Butiksdrift - Lagerstyring og lagersammensætning
Butiksdrift - Optimering
Butiksdrift - Økonomi, ressourceforbrug, logistik
Produktets værdikæde
Sortimentsoptimering og økonomiske nøgletal
Branding og optimeret salg
Afsætning i detailhandlen
Grundlæggende detailhandel
Kasse- og kundebetjening
Digital kundefastholdelse og kundeloyalitet
Bæredygtige mærkningsordninger i detailhandel
Priskalkulation i Detailvirksomheder
Butiksindretning
Dialogbaseret markedsføring
Kampagneoptimering i detailhandel
Anvendelse af sociale medier i virksomheden
Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen
Sociale medier som markedsføringskanal
Omnichannel
Sociale medier som salgskanal
Datadrevet markedsføring
Digital driftsoptimering
E-handel og CMS-systemer

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Økonomisk styring af lageret
Digitale kompetencer til online undervisning
Adfærdsændrende kommunikation ift. bæredygtighed
AI-systemer til merkantile arbejdsopgaver, basal
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Søgemaskineoptimering af digital kommunikation
Nye kunder via viral markedsføring
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
E-administration og betalingssystemer
Likviditetsstyring
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
Kreditorstyring
Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov
Konteringsinstrukser
Debitorstyring
Placering af resultat- og balancekonti
Registreringsmetoder ved virksomhedens drift
Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
Online kundeservice og -rådgivning
Kulturafstemt kommunikation i salg og service
Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Innovation og kreativ idégenerering
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Digital salgsoptimering
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Digital købsadfærd
Iværksætteri - ny forretningside
Optimering af brugen af eksisterende CRM
Bæredygtigt indkøb
Hygiejne i kunde- og gæstebetjening
Digitalt salg
Datasikkerhed og kundens rettigheder i e-handel
Digital kommunikation i e-handel
Digitalt indkøb
Cirkulær forretningsforståelse - adm. medarbejdere
Dataanalyse i digital handel
Introduktion til digital forretningsforståelse
Søgemaskiner og søgemaskineoptimering
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information