Kursus

Butiksindretning

Efter kurset kan du foretage butiksindretning efter gældende principper. Du kan vurderer rentabiliteten for forskellige indretninger og de dertilhørende nøgletalsberegninger. Du kan præsenterer dine løsninger professionelt.

Fakta

Navn:
Butiksindretning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
49320-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre detailhandelsbutikker.

Mål

Deltageren kender principperne kundestrøm, Store-, Catagory- og Spacemanagement og med udgangspunkt i disse kan de planlægge vareopstillinger og vareeksponeringer. Deltageren kan analysere og vurdere alternative vareopstillingers indflydelse på varesalg, bruttoavance og omsætningshastighed, fx via andelsmetoden, bidragsmetoden eller kvadratanalysen. Deltageren kan ydermere foretage beregninger af forskellige vareopstillingers konsekvenser for varesalg, bruttoavance og omsætningshastighed.Deltageren kan fremlægge planerne såvel visuelt som mundtligt.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd

Zealand Business College