Kursus

Butiksdrift - Bemandingsplaner og ressourcestyring

Efter kurset kan du anvende planlægningsværktøjer til optimering af bemandingsplanlægning ud fra tids- og ressourcemæssig vurdering. Du kan planlægge bemandingen, således at den tilgodeser butikkens koncept.

Fakta

Navn:
Butiksdrift - Bemandingsplaner og ressourcestyring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
48335-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har indflydelse på bemandingsplanlægningen i butikken.

Mål

Deltageren kan- anvende planlægningsværktøjer til optimering af den daglige drift i forbindelse med bemandingsplaner- vurdere butikkens forskellige opgavers tids- og ressourcemæssige omfang, for derigennem at kunne planlægge bemandingen økonomisk optimalt- anvende butikkens koncept sammen med bemandingsplanlægningen, og derigennem medvirke til øget kundetilfredshed

Varighed

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Eksamen

3,0 dage

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd

IBC International Business College