Kursus

Introduktion til Detailhandel

Efter uddannelsen kan deltageren håndtere kundekontakt og forskellige betjeningsformer. Endvidere arbejde med butikkens varebestilling, varepræsentation og salgsaktiviteter. Desuden kan deltageren følge op på butikkens markedsføringsindsats.

Fakta

Navn:
Introduktion til Detailhandel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
43180-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til salgs- og servicemedarbejdere der har begrænset eller ingen erfaring fra detailvirksomheder og dermed har behov for en overordnet introduktion til arbejdsopgaverne indenfor detailhandel.

Mål

Deltageren kan på et grundlæggende niveau håndtere almindelig kundekontakt, herunder arbejde med at tiltrække og fastholde forskellige typer af kunder til butikken. Deltageren kan arbejde med forskellige betjeningsformer, varepræsentation, salgsaktiviteter og opfølgning på butikkens markedsføringsindsats. Deltageren kan foretage almindelig varebestilling samt gennemføre simple pris- og avanceberegninger.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser