Kursus

Butiksdrift - Lagerstyring og lagersammensætning

Efter kurset kan du anvende værktøjer til styring og sammensætning af butikkens varelager og der igennem optimere lagerbeholdning i forhold til butikkens profil og koncept.

Fakta

Navn:
Butiksdrift - Lagerstyring og lagersammensætning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
48337-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har indflydelse på varebestilling i butikken.

Mål

Deltageren kan- vurdere hvorledes butikken optimerer lagerbeholdning i forhold til sortimentsvarer og kampagnevarer ud fra gennemløbstid og lagerrenter- anvende analyser af butikkens lagerbinding i forhold til butikkens profil, koncept, samt kundernes købsmotiver og præferencer- anvende lagerstyringsværktøjer til lagersammensætning, samt til håndtering af brækagevare og skaffevarer

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd