Kursus

Adfærdsændrende kommunikation ift. bæredygtighed

Efter kurset kan du anvende teori inden for adfærdsdesign til at formidle klart og overbevisende i forhold til at fremme en mere bæredygtig adfærd samt analysere og vurdere relevante problemstillinger og finde løsninger ved hjælp af virkemidler inden for adfærdsdesign fx nudging.

Fakta

Navn:
Adfærdsændrende kommunikation ift. bæredygtighed
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2878
Fagkode:
21962-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte merkantile medarbejdere i offentlige og private virksomheder, der arbejder med formidling i forhold til at fremme en mere bæredygtig adfærd.

Mål

Deltageren opnår viden om sammenhængen mellem bæredygtighed og adfærdsdesign, og kan relatere det til egen organisation/institution eller virksomhed.Deltageren kan anvende teori inden for adfærdsdesign, til at formidle klart og overbevisende i forhold til at fremme en mere bæredygtig adfærd. Deltageren kan analysere og vurdere relevante problemstillinger og finde løsninger ved hjælp af virkemidler inden for adfærdsdesign fx nudging.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.