kursus i Offentlig forvaltning og sagsbehandling -
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Offentlig forvaltning og sagsbehandling

Områdets kurser klæder dig på til at håndtere sagsbehandling i den offentlige forvaltning i stat, region eller kommune.

Fakta

Navn:
Offentlig forvaltning og sagsbehandling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2878

Du lærer bl.a. at arbejde sikkert med informationer om og til borgerne i den digitale forvaltning, men også at varetage servicefunktioner ansigt-til-ansigt over for borgere og brugere i kommunens borgerservice eller på jobcenteret.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere i den offentlige forvaltning.

Se alle AMU-kurser inden for området Offentlig forvaltning og sagsbehandling på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Offentlig forvaltning og sagsbehandling omfatter kurser inden for emnerne:

  • Myndighedsudøvelse ved udformning og formidling af afgørelser og ved tilsyn og kontrol
  • Sagsbehandling i den offentlige forvaltning
  • Servicering og rådgivning af borgere og virksomheder
  • Varetagelse af interne serviceopgaver i den offentlige forvaltning

Kurserne udbydes typisk af handelsskoler flere steder i landet.

Værd at vide

Offentlig forvaltning og sagsbehandling omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Offentlig forvaltning og sagsbehandling er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Jobrelateret brug af styresystemer på tablet
Økonomisk styring af lageret
Digitale kompetencer til online undervisning
AI-systemer til merkantile arbejdsopgaver, basal
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Personalejura i lønberegning
Lønberegning og lønrapportering
Effektive, individuelle brugerflader
Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager
Anvendelse af ESDH til sagsbehandling
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ansættelse af nye medarbejdere
Forebyggelse af stress på arbejdspladsen
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Selvevaluering i praksis
Anvendelse af store datamængder i regneark
Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
Præsentation af tal i regneark
Anvendelse af etb til administrative opgaver
Anvendelse af pivot-tabeller
Effektiv anvendelse af tekstbehandling
Dynamiske beregninger og diagrammer i etb
Samarbejde om dokumenter
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Oprettelse af database til jobbrug
Oprette brugerflader og udskrifter i database
Design og automatisering af regneark
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Fletning af dokumenter til masseproduktion
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Præsentationsteknik i administrative funktioner
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Pc-bruger, introduktion til programmering
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion
Likviditetsstyring
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
Kreditorstyring
Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov
Konteringsinstrukser
Debitorstyring
Placering af resultat- og balancekonti
Registreringsmetoder ved virksomhedens drift
Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
Samarbejde i grupper i virksomheden
Arbejdsplanlægning i den administrative funktion
Projektudvikling og gennemførelse
Projektorienteret arbejde
Konflikthåndtering
Håndtering og strukturering af længere tekster
Opstillinger og layout i tekst
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
Referat- og notatteknik
Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug
Tekster på papir - formulering og opbygning
Tekster til nettet - formulering og opbygning
Virksomhedens sprogpolitik i praksis
Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
Overenskomster mm. i lønberegning
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Grundlæggende videooptagelse og redigering
GDPR og IT-sikkerhed
Bæredygtigt indkøb
Møde- og webinartilrettelæggelse
Introduktion til bæredygtig omstilling
Oprette og anvende regneark
Anvende regneark til beregninger og præsentation
Cirkulær forretningsforståelse - adm. medarbejdere
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information