Kursus

Offentlig administration 2

Efter kurset kan du anvende grundlæggende viden og metoder og indgå i de administrative processer på en offentlig arbejdsplads, herunder bidrage til organisationsudvikling, sikring af lovgivningsmæssig- og økonomisk forsvarlig behandling af administrative opgaver og planlægning af den mest hensigtsmæssige administrative løsning.

Fakta

Navn:
Offentlig administration 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
15,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2245
Fagkode:
47948-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med administration i det offentlige.Det anbefales at du har gennemført AMU-kurset "Offentlig administration 1" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren har viden om metoder til at vejlede og instruere brugere og kollegaer både mundtligt og skriftligt i fx selvbetjeningsløsninger.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende medier, herunder sociale medier i den offentlige kommunikation med omverdenen.Deltageren kan indsamle data, herunder forholde sig kritisk til den indsamlede data.Deltageren kan sagsbehandle på grundlæggende niveau i overensstemmelse med lovgivningen og principper om god forvaltningsskik.Deltageren kan anvende viden om nye samarbejdsformer i det offentlige, herunder konkurrenceudsættelse og privatisering.Deltageren kan anvende viden om EU's betydning for den offentlige forvaltning, herunder forhold der kan påvirke politiske beslutninger og prioriteringer.Deltageren kan anvende viden om betydningen af den tværfaglige proces, fx samarbejdet på tværs af professioner. Deltageren kan anvende metoder til kvalitetsudvikling i fx arbejdsgange og brugerkontakt.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om kultur, herunder virksomhedskultur til at fremme den offentlige forvaltning.

Varighed

15,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.