Kursus

Offentlig administration 3

Efter kurset kan du anvende færdigheder og indgå i de administrative processer på en offentlig arbejdsplads, herunder anvende viden til udvikling af medarbejdere og bidrage til organisationsudvikling, sikring af lovgivningsmæssig- og økonomisk forsvarlig behandling af administrative opgaver og planlægning af den mest hensigtsmæssige administrative løsning.

Fakta

Navn:
Offentlig administration 3
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
15,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2245
Fagkode:
47949-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med administration i det offentlige.Det anbefales at du har gennemført AMU-kurserne "Offentlig administration 1" og "Offentlig administration 2" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan anvende metoder til at instruere og vejlede borgere og andre brugere i digitale løsninger i det offentlige.Deltageren kan bearbejde og formidle data med henblik på at tilvejebringe viden i en given kontekst.Deltageren kan anvende viden om lovgivning og lovgivningspraksis i forhold til den administrative praksis.Deltageren kan anvende regler for behandling og videregivelse af personfølsomme oplysninger i det offentlige.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om konkrete klage og ankemuligheder og kender til rammerne for kontrol i den offentlige sektor.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om politiske udmeldinger i den daglige løsning af opgaver både administrativt og økonomisk.Deltageren kan anvende relevante metoder til planlægning, udførelse og evaluering af opgaver, projekter mv. herunder fx digitale metoder, innovationsprocesser, design-thinking mv. Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden og værktøjer til udvikling af medarbejdere og organisationer i forandring.

Varighed

15,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.