Kursus

Borgerkommunikation

Efter kurset kan du anvende viden om de forskellige faser af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats samt være kritisk til effektivitet og kvalitet i vejledningen af borgerne.

Fakta

Navn:
Borgerkommunikation
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
15,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2245
Fagkode:
48661-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med offentlig administration, herunder borgervejledning og direkte kommunikation med borgerne.

Mål

Deltageren kan anvende viden om den offentlige sektors medie- og kanalstrategier.Deltageren kan anvende viden om det retlige grundlag for offentlig kommunikation.Deltageren kan anvende viden om de forskellige faser af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats.Deltageren kan anvende viden om internettets og de forskellige digitale kanalers muligheder, svagheder og udfordringer.Deltageren kan anvende viden om målgrupper og deres betydning for kommunikation med borgere og brugere.Deltageren kan skrive målrettet og læsevenligt.Deltageren kan planlægge og gennemføre en mundtlig vejledning af en borger/bruger.Deltageren kan anvende digitale selvbetjeningsløsninger.Deltageren kan søge relevante informationer på internettet og anvende disse i det daglige arbejde med borgerne/brugerne.Deltageren kan målrettet vejlede borgere og brugere.Deltageren kan guide borgere og brugere i at benytte offentlige hjemmesider og digitale services.Deltageren kan forholde sig kritisk til effektivitet og kvalitet i vejledningen af borgerne og brugerne.Deltageren kan indgå i et fagligt samarbejde om kommunikation og vejledning.

Varighed

15,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Frederikshavn Handelsskole