Kursus

Offentlig økonomi og styring

Efter kurset kan du selvstændigt planlægge og udføre opgaver indenfor området offentlig økonomi, herunder finansiering, styring, analyse og opfølgning.

Fakta

Navn:
Offentlig økonomi og styring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
15,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2245
Fagkode:
48666-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med offentlig administration og økonomi.

Mål

Deltageren kan anvende viden om den samlede offentlige sektors økonomi og rolle, og kan beskrive og analysere finansieringen af den offentlige sektor.Deltageren kan forstå baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne.Deltageren kan anvende overordnet viden om finanslovens/budgettets rolle for den offentlige sektors indtægter og udgifter.Deltageren kan anvende overordnet viden om principper og styringsmetoder i forbindelse med økonomi- og ressourcestyring i den offentlige sektor.Deltageren kan anvende overordnet viden om nøgletal og principperne for deres brug ved sammenligninger og benchmarking, og kan vurdere og formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale.Deltageren kan anvende økonomisk statistik og økonomiske nøgletal på en metodisk korrekt måde.Deltageren kan anvende professionsrelevante værktøjer til økonomistyring og økonomisk analyse.Deltageren kan bidrage målrettet til rapportering og budgetopfølgning i forbindelse med den praksisnære økonomistyring.Deltageren kan foretage praksisrelevante økonomiske analyser og sammenligninger.

Varighed

15,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.