Kursus

Budget og regnskab i det offentlige

Efter kurset kan du selvstændigt analysere og udføre daglige opgaver i arbejdet med budget og regnskab indenfor området offentlig økonomi.

Fakta

Navn:
Budget og regnskab i det offentlige
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
15,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2245
Fagkode:
48663-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med offentlig administration og økonomi.

Mål

Deltageren kan anvende viden om rammerne for budget- og regnskabsarbejdet og er i stand til selvstændigt at analysere og udføre daglige opgaver i arbejdet med budget og regnskab.Deltageren kan anvende viden om og praktisk forståelse af arbejdet med budget og regnskab og kan udvikle egen praksis i forbindelse med løsning af institutionens/afdelingens budget- og regnskabsopgaver.Deltageren kan anvende viden om det offentliges rolle i samfundsøkonomien og forstår, hvordan samfundsøkonomien og staten påvirker kommunens/regionens økonomi og opgaveløsning, herunder også en forståelse af sammenhængen mellem de daglige økonomiopgaver og kommunens/regionens økonomistyring. Deltageren kan anvende en teoretisk forståelse for baggrunden for decentralisering.Deltageren kan anvende økonomistyringsværktøjer i praksis.Deltageren kan finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, og anvende dem på konkrete problemstillinger.Deltageren kan formidle viden om og forståelse af relevante problemstillinger og handlemuligheder til kolleger og brugere.Deltageren kan deltage i samarbejdet om udarbejdelse af budget og regnskab i institutionen/på afdelingen.

Varighed

15,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.