Kursus

Offentlig administration 1

Efter kurset kan du på grundlæggende niveau indgå i de administrative processer på en offentlig arbejdsplads, herunder bidrage til organisationsudvikling, sikring af lovgivningsmæssig- og økonomisk forsvarlig behandling af administrative opgaver og planlægning af den mest hensigtsmæssige administrative løsning.

Fakta

Navn:
Offentlig administration 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
15,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2245
Fagkode:
47947-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med administration i det offentlige.

Mål

Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om den offentlige sektors differentierede målgrupper.Deltageren kan anvende relevante kommunikationsmodeller.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om de faktorer der påvirker kommunikationen i det offentlige og kende til borgernes rettigheder.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om tilblivelse, ændring og anvendelse af en lov.Deltageren har viden om lovgivning og lovgivningspraksis der finder anvendelse i den administrative praksis inden for et givent forvaltningsområde.Deltageren kan anvende viden om forvaltningens opbygning og opgavevaretagelse, herunder særligt i forhold til de administrative opgaver.Deltageren kan anvende viden om Forvaltningslovens og Offentlighedslovens anvendelse.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om det finansielle grundlags tilvejebringelse, baggrund for fordeling og anvendelse af offentlige midler.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om det offentliges overordnede digitaliseringsstrategi.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om lovgivningsmæssige forhold forbundet med digitalisering samt undtagelsesbestemmelser.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om EU´s betydning for lovgivningen i den offentlige forvaltning.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om den politiske beslutningsproces på de tre niveauer: stat, region og kommune.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om hvad der påvirker de politiske beslutninger, herunder hvilket segment der kan influere på beslutningerne.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om forhold der præger arbejdsmarkedets struktur, herunder overenskomster og aftaler.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende metoder til tværfagligt samarbejde og teamsamarbejde.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende metoder til planlægning, udførelse og evaluering af opgaver og projekter.

Varighed

15,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.