Kursus

Butiksdrift - Optimering

Efter kurset kan du benytte værktøjer til at identificere og optimere salg og indtjening. Du kan anvende handlingsparametre som øger butikkens omsætning og indtjening.

Fakta

Navn:
Butiksdrift - Optimering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
48338-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har nogen erfaring med varesalg og har adgang til butikkens salgsdata.

Mål

Deltageren kan- anvende handlingsparametre til optimering af salg og indtjening i butikken- identificere udviklingsområder og opstille realistiske målsætninger samt løsningsforslag, fx inden for områder som kampagnevarer, private label, mersalgsindsats, salg pr. kunde og salg pr. m2 - anvende analyse af kundestrøm, for herigennem at kunne optimere butikkens arealanvendelse, for at sikre omsætning og indtjening i butikken

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd