Kursus

Grundlæggende detailhandel

Efter kurset kan du på grundlæggende niveau anvende viden om daglige rutiner til salgsklar butik, butikkens placering, produktpræsentation, købmandskab, kundeservice og koncept.

Fakta

Navn:
Grundlæggende detailhandel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
25,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
48462-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med detailhandel.

Mål

Deltageren kan, på grundlæggende niveau anvende viden om de daglige arbejdsopgaver i klargøringen af butikken vedrørende salg og om butikkens placering og udtryk i forhold til markedet samt indretning af butikkens salgsareal.Deltageren kan, på grundlæggende niveau anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, omkostninger, kalkulation og prisfastsættelse.Deltageren kan på grundlæggende niveau præsentere et produkt, et koncept eller lignende over for en forsamling.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om salgsprocessen og egen medvirken heri samt om betydningen af kundeservice som en central del af det daglige arbejde i detailhandelen.Deltageren kan på grundlæggende niveau arbejde med innovative processer og kende til de forudsætninger der kræves for udvikling og etablering af en ny idé eller virksomhed.Deltageren kan på grundlæggende niveau, afgøre valg af afsætningskanal ud fra givne produkter og en given målgruppe og være bevidst om sammenhængen imellem den fysiske butik og digitale svindkanaler.Deltageren kan på grundlæggende niveau være bevidst om metoder til varepræsentation og salgslokalets indretning.

Varighed

25,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd