Kursus

Dialogbaseret markedsføring

Efter kurset kan du indsamle gyldig og pålidelig data om målgrupper og planlægge en markedsføringsaktivitet i overensstemmelse hermed. Du kan gennemføre markedsføringsaktiviteten og evaluere på den efterfølgende.

Fakta

Navn:
Dialogbaseret markedsføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
49321-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre detailhandelsbutikker.

Mål

Deltageren kan, via viden om gyldig og pålidelig dataindsamling omkring målgruppen, indsamle og bearbejde data med henblik på at udarbejde en 1 til 1 (one2one) markedsføringsaktivitet. Deltageren kan udarbejde forslag til markedsføring af en udvalgt aktivitet, der henvender sig til et bestemt segment - målrettet segmentets behov og relationer. Deltageren kan gennemføre markedsføringsaktiviteten under hensyntagen til gældende love og regler inden for området Direct Marketing.Deltageren kan undersøge effekten af både online og offline markedsføringskampagner og på basis heraf justere den pågældende markedsføringsaktivitet.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Aarhus Business College

IBC International Business College