Kursus

Kunderådgivning i forhold til fødevare

Efter uddannelsen kan deltageren rådgive om kosttilskud, tilsætningsstoffer, økologiske varer og sund kost, rådgive kunden om en vares indhold med udgangspunkt i varedeklarationen, rådgive om en vares oprindelse, fremstillingsmåde og sammensætning, rådgive om hvordan varen skal opbevares og i hvor lang tid varen kan opbevares samt finde relevant information til at understøtte dette arbejde, eksempelvis via nettet.

Fakta

Navn:
Kunderådgivning i forhold til fødevare
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
40336-

Målgruppe

Salgsmedarbejdere, der arbejder med eller skal i gang med at arbejde med salg og kunderådgivning af fødevarer.

Mål

Deltageren kan rådgive om kosttilskud, tilsætningsstoffer, økologiske fødevarer og sund kost ud fra en viden om varernes indhold fremskaffet ud fra varedeklaration på varen og viden om varens oprindelse, fremstillingsmåde, sammensætning mv.Deltageren kan finde og opdatere viden omkring produktet og sammensætningsmulighederne med andre produkter eksempelvis via producenternes hjemmesider eller andre relevante informationskilder.Deltageren kan rådgive om hvordan varen skal opbevares bedst muligt og hvad det betyder for varens holdbarhed.

Varighed

2,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser