Kursus

Kasse- og kundebetjening

Efter kurset kan du arbejde selvstændigt og hensigtsmæssigt med en kasseterminal - give kunden en god betjening, beherske grundlæggende administrative rutiner samt imødegå fysisk og/eller psykisk belastning.

Fakta

Navn:
Kasse- og kundebetjening
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
48549-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med kasse- og kundebetjening inden for detailhandel.

Mål

Deltageren kender de grundlæggende administrative rutiner i forhold til kassebetjening. Deltageren kan arbejde selvstændigt og hensigtsmæssigt med en kasseterminal, selvscanningskasse eller lignende område. Deltageren kan i forbindelse med kassebetjeningen give en situationsbestemt og god kundebetjening og kundeservice. Deltageren kan tilrettelægge arbejdet med henblik på at imødegå fysiske og/eller psykiske overbelastninger.

Varighed

2,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.