Kursus

Butiksdrift - Daglig drift og kampagner

Efter kurset kan du være med til at optimere butikkens markedsføringsindsats og bibringe konstruktive løsningsforslag til kobling af markedsføringsindsats og indsatsen i butikken. Ligeledes vil du få indsigt i sociale mediers markedsføringsmæssige fordele og ulemper.

Fakta

Navn:
Butiksdrift - Daglig drift og kampagner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
48336-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har opnået erfaring i arbejdet med kampagneplanlægning i butikken.

Mål

Deltageren kan- anvende værktøjer til styring af butikkens kampagner og sikre at butikken udnytter markedsføringsindsatser optimalt i butikken- vurdere butikkens overordnede markedsføringsaktivitet, og give løsningsforslag til hvorledes butikkens forskellige afsætnings- og markedsføringsplatforme målrettes målgruppen, for at optimere omsætning samt understøtte butikkens profil- gennemføre aktiviteter som sikrer optimalt varepres i udvalgte områder samt at varepræsentationer fremstår inspirerende for målgrupperne

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd