Kursus

Produktets værdikæde

Efter kurset kan du lave en analyse af produktets værdikæde. Du kan anvende værdikæden til at udvikle værdiskabende aktiviteter med formålet at styrke kundens oplevelse. Du kan på baggrund af produktets værdikæde udvikle sammenhæng mellem butikkens profil og sortiment.

Fakta

Navn:
Produktets værdikæde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
48366-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har interesse for, hvad produktets værdikædeanalyse kan bruges til og hvordan man bruger det i udviklingen af salgsarbejdet i butikken.

Mål

Deltageren behersker metoder til analyse af produktets værdikæde fra produktionen til slutbrugeren.Deltageren kan arbejde med metoder og aktiviteter, der skaber værdi for butikken og merværdi for slutbrugeren.Deltageren behersker faserne i produktudvikling fra idé til det færdige produktkoncept og behersker analyser og metoder til produktlancering og relancering i relationer til værdikæden.Deltageren behersker metoder til at analysere og vurdere sammenhængen mellem produktvalg, butiksprofil, serviceydelser og kundesegmenter som led i produktets værdikæde med det formål at vurdere, hvor der skabes merværdi.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd