Kursus

Priskalkulation i Detailvirksomheder

Efter kurset kan du udarbejde kalkulationer på produkter i detailhandlen, herunder produkter bestående af flere delkomponenter, udregne priser og vurdere bruttoavance/dækningsbidrag samt foretage grundlæggende efterkalkulationer.

Fakta

Navn:
Priskalkulation i Detailvirksomheder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2265
Fagkode:
48994-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i detailhandlen, der har begrænset erfaring inden for kalkulation og prisfastsættelse.

Mål

Deltageren kan udarbejde og anvende kalkulationer på fysiske produkter i detailvirksomheder, herunder også produkter der sammensættes eller videreforarbejdes i virksomheden.Deltageren kan udregne priser og foretage økonomiske vurderinger af bruttoavance/dækningsbidrag i forbindelse med priskalkulationer.Deltageren kan udarbejde grundlæggende efterkalkulationer.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd

Zealand Business College