ingeniørstuderende arbejder på turbine
Kandidatuddannelse

Engineering Design and Applied Mechanics

Uddannelsen handler om at udvikle nye mekaniske komponenter til produkter - til alt fra høreapparater til industrielle anlæg og vindmøller.

Fakta

Navn:
Engineering Design and Applied Mechanics
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i konstruktion og mekanik, Mechanical Engineering
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde med systematiske konstruktionsmetoder og avancerede matematiske modeller, og du får viden om fysiske principper, styrkeforhold, strømninger og energiomformning.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde arbejde inden for udvikling og forskning i industrivirksomheder, der fx producerer energisystemer, vindmøller, turbiner eller andre mekaniske systemer.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i konstruktion og mekanik arbejder du med udvikling af nye og bedre løsninger, mekaniske komponenter og produktionsudstyr.

Arbejdet med konstruktion handler bl.a. om, hvordan man beregner konstruktioners bærerevne, når vi taler om større konstruktioner, fx skibe, turbiner og vindmøller.

Du lærer også om, hvordan man arbejder med mikrostrukturer i produkter som fx høreapparater og mobiltelefoner.

Fokusområder

Der er følgende fem fokusområder på uddannelsen:

  • Konstruktion og produktudvikling
  • Styrkeforhold og dynamik
  • Industriel strømningsmekanik
  • Maritime konstruktioner
  • Energiteknik

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Mechanical Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Engineering Design and Applied Mechanics foregår i:

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og forskning i industrivirksomheder, der fremstiller højteknologiske produkter.

Du kan fx komme til at arbejde med optimering af energisystemer, styring og regulering af mekaniske systemer eller analyse af strømninger omkring vindmøller eller omkring maritime konstruktioner. Du vil også kunne vælge en karriere inden for forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information