Bachelor i Bæredygtigt energidesign
Bacheloruddannelse

Bæredygtigt energidesign

Du lærer at designe innovative løsninger til energisystemer og til elementer, der indgår i forbindelse med fx vindmøller, solceller, elbiler og lagring.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bæredygtigt energidesign
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en naturvidenskabelig baggrund suppleret med fagspecifikke fag inden for energi. Du bliver klædt på til at læse videre inden for energidesign, smarte systemer og digitale løsninger i et samfund, hvor innovation og entreprenørskab er centrale elementer.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have mulighed for at arbejde inden for bl.a. energiplanlægning, teknologiudvikling, rådgivning eller i energiindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsens fokus er den teknologiske udfordring med at sikre omstilling fra fossil til vedvarende energi samt udviklingen af løsninger, der er både økonomisk, miljø- og samfundsmæssigt hensigtsmæssige.

Fag

Du undervises i naturvidenskabelige grundfag som matematik, fysik og programmering. De tekniske fag har fokus på energisystemer, styring og optimering med det elektriske system som det centrale element.

Energimarkeder, økonomi, entreprenørskab og digitale løsninger indgår også i uddannelsen. Hertil kommer projektorienterede kurser med design af forskellige energiløsninger.

Specialisering

Du har mulighed for at vælge en af flg. specialiseringer:

 • Digitale energiløsninger
 • Moderne energiteknologier
 • Energiressourcer og -systemer

Udlandsophold

​Det er muligt at tilrettelægge et studieforløb, som omfatter et semester i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde, laboratorie- og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Design of Sustainable Energy Systems).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller kemi C og geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokalee adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Danmarks Tekniske Universitet

 • Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder bæredygtigt energidesign som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)7,64,2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bæredygtigt energidesign kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område, eksempelvis en af følgende:

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne løse opgaver i virksomheder inden for energiplanlægning, teknologiudvikling, rådgivning eller i energiindustrien. Du vil også have jobmuligheder i firmaer, der leverer energiløsninger til det voksende verdensmarked, eller du kan starte din egen virksomhed

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information