Bachelor i Bæredygtigt energidesign
Bacheloruddannelse

Bæredygtigt energidesign

Du lærer på bacheloruddannelsen at designe innovative løsninger til energisystemer og til de mange elementer, som indgår i forbindelse med fx vindmøller, solceller, elbiler og lagring.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bæredygtigt energidesign
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en naturvidenskabelig baggrund suppleret med fagspecifikke fag inden for energi. Du bliver klædt på til at læse videre inden for energidesign, smarte systemer og digitale løsninger i et samfund, hvor innovation og entreprenørskab er centrale elementer.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have mulighed for at arbejde inden for bl.a. energiplanlægning, teknologiudvikling, rådgivning eller i energiindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsens fokus er den teknologiske udfordring med at sikre omstilling fra fossil til vedvarende energi samt udviklingen af løsninger, der er både økonomisk, miljø- og samfundsmæssigt hensigtsmæssige.

Du undervises i naturvidenskabelige grundfag som matematik, fysik og programmering. De tekniske fag har fokus på energisystemer, styring og optimering med det elektriske system som det centrale element. Energimarkeder, økonomi, entreprenørskab og digitale løsninger indgår også i uddannelsen. Hertil kommer projektorienterede kurser med design af forskellige energiløsninger.

Du har mulighed for at vælge en af flg. specialiseringer:

 • Digitale energiløsninger
 • Moderne energiteknologier
 • Energiressourcer og -systemer

​Det er også muligt at tilrettelægge et studieforløb, som omfatter et semester i udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde, laboratorie- og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Design of Sustainable Energy Systems).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller kemi C og geovidenskab A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:
Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder bæredygtigt energidesign som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bæredygtigt energidesign kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område, eksempelvis en af følgende:

Som færdiguddannet vil du kunne løse opgaver i virksomheder inden for energiplanlægning, teknologiudvikling, rådgivning eller i energiindustrien. Du vil også have jobmuligheder i firmaer, der leverer energiløsninger til det voksende verdensmarked, eller du kan starte din egen virksomhed

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information