civilingeniør i teknisk biomedicin
Bacheloruddannelse

Teknisk biomedicin

På uddannelsen lærer du, hvordan man bruger kemisk og bioteknologisk forskning til at udvikle sundere mad og bedre medicin.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i teknisk biomedicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indsigt i, hvordan den nyeste teknologi kan anvendes til at udvikle og fremstille bedre produkter, der ligefrem kan være sundhedsfremmende. Du bliver bl.a. undervist i humanfysiologi og ernæring samt medicinalkemi og bioinformatik.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende kunne finde arbejde som civilingeniør i lægemiddel-­ og fødevareindustrien, hvor du typisk vil være med til at udvikle nye produkter og fødevareingredienser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i teknisk biomedicin giver dig en grundlæggende viden om, hvordan fødevarer og medicin påvirker kroppen gennem kemiske og biokemiske processer.

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer elementer fra medicin, biologi, kemi og teknologi.

Ud over undervisning i naturvidenskabelige grundfag som fysik, kemi og matematik undervises du i følgende områder:

 • Human fysiologi
 • Organisk kemi
 • Biokemi
 • Eksperimentel biokemi
 • Bio-procesteknik
 • Medicinalkemi
 • Teoretisk molekylær mikrobiologi
 • Ernæring

Du kommer til at studere celler og molekyler med henblik på at forstå, hvordan fx et lægemiddel virker på den enkelte patient.

Uddannelsen har også fokus på kostens indflydelse på menneskets vækst og udvikling. Her lærer du om, hvordan forskellige fødevarer spiller sammen med gener og dermed påvirker risikoen for at udvikle sygdomme som diabetes (sukkersyge), fedme og kræft.

Endelig lærer du om styring af produktion af lægemidler og fødevarer.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, laboratorie- og computerøvelser samt projektorienteret arbejde i grupper. Der er mulighed for at vælge udlandsophold.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Human Life Science Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du også tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:
Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder teknisk biomedicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)8,6AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i teknisk biomedicin kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i bioteknologi, fødevareteknologi, farmateknologi eller bioinformatik og systembiologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil efterfølgende have jobmuligheder i fx medicinalindustrien inden for bioteknologi, hvor du kan arbejde med udvikling af medicin, vitaminer og lignende. Du kan også finde job i levnedsmiddelindustrien og arbejde med produktion af bedre og sundere fødevarer og ingredienser til fødevarer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information