Kandidatuddannelse

Autonomous Systems

Kandidatuddannelsen handler om udvikling af autonome enheder, enten robotter, software eller it-systemer.

Fakta

Navn:
Autonomous Systems
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) Autonome systemer
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får kompetencer inden for områder som selvlærende systemer, kunstig intelligens, databehandling og robotteknologi.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder eller inden for den offentlige sektor.

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i autonome systemer giver dig mulighed for at deltage i og lede arbejde med design og implementering af autonome systemer.

Viden om tekniske fremskridt

Uddannelsen kvalificerer dig i at udnytte de seneste fremskridt inden for kunstig intelligens, analyse af big data, digitalisering, detektering, optimering, informationsteknologi og systemudvikling.

Uddannelsen styrker både din matematiske og teoretiske forståelse og giver dig praktisk erfaring, som du kan bruge i arbejdet med ny robotteknologi, autonome softwareagenter mv.

I løbet af uddannelsen arbejder du med analyse, modellering, optimering, design og implementering ud fra et videnskabeligt og innovativt perspektiv.

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Autonomous Systems).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Autonomous Systems foregår i:

Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk kunne finde arbejde som ingeniør i privat industri-, forsknings- og servicevirksomheder eller inden for den offentlige sektor.

Uddannelsen er relevant for alle former for produktions- og servicevirksomheder inden for fx produktion, it, logistik, sundhedssektoren og den farmaceutiske industri. Uddannelsen giver dig desuden mulighed for at arbejde med forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information