Business Analytics
Kandidatuddannelse

Business Analytics

Uddannelsen, som foregår på engelsk, handler om, hvordan data kan udnyttes til fordel for virksomheder og samfundet.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Business Analytics
Andre betegnelser:
Datadesign og optimering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du en bred vifte af ingeniørmæssige kompetencer og viden om, hvordan data kan udnyttes til at skabe værdi for virksomheder og for samfundet.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i banker, store produktions- og servicevirksomheder, i transportbranchen eller i forskningsinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i Business Analytics gør dig i stand til at arbejde med avancerede metoder og processer inden for data science. Du lærer at arbejde med store datamængder og udnytte data til at løse virksomheders udfordringer.

Fagområde

Fælles fag på uddannelsen, uanset specialisering er:

  • Statistik
  • Datalogi (computer science)
  • Operationsanalyse (optimering)
  • Management (business)

I løbet af studiet arbejder du med kvantitative metoder som ”descriptive statistics”, forecasting, clustering, simulering og optimering. Du kommer også til at arbejde med kvalitative metoder til at analysere, lede og implementere datadrevne projekter.

Specialisering

Du kan specialisere dig ved at vælge blandt et stort udbud af tekniske specialiseringsfag, eller du kan vælge en af de følgende tre anbefalede specialiseringer:

  • Prescriptive Analytics
  • Analytics in Finance
  • Predictice Analytics

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Business Analytics).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i banker, i store produktionsvirksomheder eller servicevirksomheder, i transportbranchen eller ved forskningsinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information