Business Analytics
Kandidatuddannelse

Business Analytics

Uddannelsen, som foregår på engelsk, handler om, hvordan data kan udnyttes til fordel for virksomheder og samfundet.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Business Analytics
Andre betegnelser:
Datadesign og optimering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du en bred vifte af ingeniørmæssige kompetencer og viden om, hvordan data kan udnyttes til at skabe værdi for virksomheder og for samfundet.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i banker, store produktions- og servicevirksomheder, i transportbranchen eller i forskningsinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I de kommende årtier vil digitaliseringen få stor indflydelse på både samfundet og virksomhedernes udvikling. Derfor bliver der behov for kandidater med både ingeniørmæssige kompetencer og en god forståelse for, hvordan data kan udnyttes til fordel for virksomheder og samfundet. 

Uddannelsen i Business Analytics gør dig i stand til at arbejde med avancerede metoder og processer inden for data science. Du lærer at arbejde med store datamængder og udnytte data til at løse virksomheders udfordringer.

Grundfag

Fælles grundfag på uddannelsen er:

  • Statistik
  • Datalogi (computer science)
  • Operationsanalyse (optimering)
  • Management (business)

I løbet af studiet arbejder du med kvantitative metoder som ”descriptive statistics”, forecasting, clustering, simulering og optimering. Du kommer også til at arbejde med kvalitative metoder til at analysere, lede og implementere datadrevne projekter.

Specialisering

Du kan specialisere dig ved at vælge blandt et stort udbud af tekniske specialiseringsfag eller du kan vælge en af de følgende tre anbefalede specialiseringer:

  • Prescriptive Analytics
  • Analytics in Finance
  • Analytics in Organizations

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Business Analytics).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder Business Analytics som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse eller en bacheloruddannelse inden for naturvidenskab. Du skal opfylde de faglige forudsætninger for kandidatretningen, som du kan se på uddannelsesstedets hjemmeside.

Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver bl.a. adgang til kandidatuddannelsen:

  • Matematik og teknologi
  • Produktion og konstruktion
  • Strategisk analyse og systemdesign

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i banker, i store produktionsvirksomheder eller servicevirksomheder, i transportbranchen eller ved forskningsinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information