foto af computer
Bacheloruddannelse

Computer Engineering

På uddannelsen lærer du om computerarkitektur, udvikling af computersystemer fra bunden og design af chipteknologi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Computer Engineering
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at programmere og får viden om hardwaredesign, softwareudvikling og de nyeste teknologier.   

Efter din bachelor kan du læse videre på en relevant kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde med it-rådgivning, udvikling af computersystemer eller chipdesign.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2023.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Med bacheloruddannelsen i Computer Engineering får du ingeniørfaglig viden inden for computersystemer. Du bliver klogere på programmering og softwaresystemer og lærer, hvordan man skaber mere bæredygtige teknologiske løsninger.

Fag

Dit første studieår består bl.a. af fag inden for matematik og fysik. Du bliver også introduceret til studieteknik og projektarbejde, og du lærer at tænke og arbejde som en ingeniør. På andet og tredje år af uddannelsen har du fag inden for hardwaredesign, softwareudvikling og computerarkitektur.

Specialisering

Uddannelsen giver mulighed for at specialisere dig inden for et af følgende felter:

 • Indlejrede systemer
 • Chipdesign
 • Computersystemer

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor i teknisk videnskab, computer engineering. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering, Computer Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og laboratorie- og projektarbejde.

Udlandsophold

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at vælge udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A
 • Kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)


Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet, i forhold til de kvote 2-kriterier som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00.

Læs mere

 

Adgangskvotienter 2022

Uddannelsen er ny og udbydes første gang i 2023. Der er derfor ingen adgangskvotienter for 2022. 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Computer Engineering kan du vælge at læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område, bl.a. en af de følgende:

Du kan også vælge at læse din kandidatuddannelse på et andet universitet.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have mulighed for at arbejde med rådgivning og udvikling i bl.a. it- og elektronikvirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

 

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information