universitetsuddannelser
Universitetsuddannelse

Ingeniøruddannelser, enkeltfag og tompladsordning

Enkeltfags- og tompladsordningen giver dig mulighed for at tage enkelte fag eller dele af en ingeniøruddannelse.

Fakta

Navn:
Ingeniøruddannelser, enkeltfag og tompladsordning
Varighed:
Få dage til et semester
ECTS:
½-15
Adgangskrav:
Generelt som til de ordinære uddannelser
Økonomi:
Varierende deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du betaler for undervisningen og kan gå til eksamen i faget på lige fod med øvrige studerende.

Ingeniørudddannelserne udbydes flere steder i landet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Ingeniøruddannelsernes enkeltfag er tilrettelagt på særlige hold for enkeltfagsstuderende. Følger du tompladsordningen, går du på hold med heltidsstuderende.

Du kan følge et ubegrænset antal fag/kurser, men dog ikke tage en hel ingeniøruddannelse.

Fagene kan udbydes på:

  • Danmarks Tekniske Universitet, Ballerup og Lyngby
  • Syddansk Universitet, Odense
  • VIA University College, Horsens
  • Aalborg Universitet, Aalborg og Esbjerg
  • Aarhus Universitet i Herning
  • Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen

Eksamen

Du afslutter de enkelte fag med eksamen efter de gældende regler for heltidsuddannelsen.

Varighed

Enkeltfag hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse på alt fra få dage til et semester.

Forløbene har et omfang på op til 15 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på en tomplads skal du opfylde de samme adgangskrav som de heltidsstuderende.

Der stilles ikke krav om en bestemt karakterkvotient på den adgangsgivende eksamen, men du skal dog opfylde de fagspecifikke adgangskrav, fx matematik på A-niveau, fysik på B-niveau eller kemi på C-niveau.

Adgangskravene til de enkelte fag varierer, da nogle fag starter fra begyndelsen, andre fag forudsætter et højt niveau i matematik/kemi/fysik, og andre fag igen bygger på helt andre forudsætninger.

Du kan ikke blive optaget på en tomplads, hvis du er indskrevet på eller har orlov fra samme fag/uddannelsesdel som heltidsstuderende.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling. Gebyrets størrelse vil afhænge af studietype og -omfang.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må du ikke have en videregående uddannelse. Samtidig skal den uddannelse, du søger, foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig eller kontanthjælpsmodtager.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information