kursus i Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv.
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv.

På områdets kurser får du teknikker til at udføre bygningsmalerarbejde, lakere biler og metaldele samt fremstille skilte, både manuelt og digitalt.

Fakta

Navn:
Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215

Du får forudsætninger for at udføre alle processer i malerarbejde og skilteproduktion. På nogle kurser lærer du fx at forbehandle, tapetsere, lakere og klargøre sprøjtekabine. På andre håndterer du folier og får indblik i virkemidler som farve, komposition og typografi. Kurserne har også fokus på arbejdsmiljø.

Kurserne henvender sig især til bygningsmalere, skilteteknikere og vognmalere. I mindre grad også til ufaglærte.

Se alle AMU-kurser inden for området Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. omfatter kurser inden for emnerne:

  • Udførelse af bygningsmalerarbejde
  • Udførelse af skilteproduktion mv.
  • Udførelse af vognmaling

Disse arbejdsmarkedsuddannelser udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/anlæg og industri.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Påføring af indfarvede spartelprodukter
Udvikling af sjakbajsen som leder
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dekorative maleteknikker - Skyggetegning
Dekorative maleteknikker - Kalk og silikat
Dekorative maleteknikker - Illusion af overflader
Fuger - udfyldning med acrylfugemasse
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Arbejdsplatforme - Flytning
Arbejdsplatforme - Montage
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Aktuelle malematerialer og teknikker
Ældre maleteknikker - staffering og skabelonteknik
Autolakering - Klargøring til lakering
Autolakering - Klargøring efter lakering
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Praktik for F/I
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Systemstilladser - opstilling mv.
Specialpuds - udførelse
Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse
Grov- og finpudsede overflader - udførelse
Overfladebehandling med kalkning af murværk
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Anv. af ældre maleteknikker i moderne sammenhæng
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Trompe L oeil - udførelse af illusionsmaleri
Stillads - anvendelse og sikkerhed
Konflikthåndtering
Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Skilteteknikerens brug af typografi ved skiltning
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
IT på byggepladsen
Sjakbajs - planlægning og styring
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Sjakbajs - service og kundepleje
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Projektforståelse - bygge og anlæg
Bygningsreglementet - anvendelse
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Lasernivellering
Behandlingsopbygning og lakering af træværk
Vægbeklædning - tapetopsætning
Bygningsmaler - kreative farvesammensætninger
Bygningsmaler - kreative farvesammensætninger
Bygningsmaler - kreative farvesammensætninger
Marmorspartling
Bygningsmaler - Spartling af overflader
Bygningsmaler - Spartling af overflader
Bygningsmaler - Spartling af overflader
Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst
Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde
Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader
Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader
Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader
Bygningsmaler - Anvendelse af Airless
Forgyldning - dekora, poler, træ og metal
Forgyldning - dekora, poler, træ og metal
Forgyldning - dekora, poler, træ og metal
Forgyldning - dekora, poler, træ og metal
Bygningsmalers opmåling, arbejds/aftaleforhold - 1
Bygningsmalers opmåling, arbejds/aftaleforhold - 1
Bygningsmalers opmåling, arbejds/aftaleforhold - 1
Bygningsmalers opmåling, arbejds/aftaleforhold - 2
Ældre maleteknikker - ådring/marmorering
Ældre maleteknikker - limfarveteknik/kalkning
Malerbehandling af gulve m. epoxyholdige produkter
Bygningsmaler - grøn omstilling
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information