Kursus

Autolakering - Klargøring efter lakering

Deltagerne kan i samarbejde med virksomhedens kvalitetsansvarlige fortage en vurdering af hvilken efterbehandling, der kræves for at levere bilen til kunden i den kvalitet, som er aftalt og i overensstemmelse med KS2000.

Fakta

Navn:
Autolakering - Klargøring efter lakering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
42892-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til faglærte vognmalere og andre med kendskab til autolakering, der har eller søger beskæftigelse indenfor området. Det forudsættes, at deltagerne har gennemført uddannelsen "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater".

Mål

Deltagerne kan i samarbejde med virksomhedens kvalitetsansvarlige foretage en vurdering af hvilken efterbehandling, der kræves for at levere bilen til kunden i den kvalitet, som er aftalt og i overensstemmelse med KS2000. Deltagerne kan fortage fjernelse af mindre fejl i lakeringen, såsom skidt og -løbere- samt fjerne fejl i udsprøjtningsområderne og sammenpolere ny lak med gammel lak. Deltagerne kan klargøre bilen til kunden, således at alle spor fra lakarbejde er væk (støv, skidt og lakrester). Endelig kan deltagerne foretage en kvalitetsvurdering af det udførte arbejde og sikre, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler for miljø og arbejdsmiljø.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser