Kursus

Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde

Du kan efter kurset foretage en grundlæggende kvalitetssikring og planlægge små og større maleopgaver ud fra bl.a. kvalitetssikringsbekendtgørelsen, AB 18, ABT 18 og AB Forbruger og anvende branchens anerkendte prøvemetoder. Du kan vejlede kunder om kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i malearbejdet, herunder ind- og udfaldskrav samt tolerancer.

Fakta

Navn:
Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
49260-

-

Målgruppe

Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan: - Foretage en grundlæggende kvalitetssikring med udgangspunkt i et af brancheorganisationerne udfærdiget materiale.- Planlægge små og større maleopgaver ud fra kendskab til kvalitetssikringsbekendtgørelsen, materialevalgets betydning for kvalitetssikringen, AB 18, ABT 18 og AB Forbruger.- Vejlede kunder om kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i malearbejdet, herunder ind- og udfaldskrav samt tolerancer. - Vælge og anvende branchens anerkendte prøvemetoder. - Tilrettelægge og kvalitetssikre arbejdet efter gældende lovgivning og regler under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed samt anbefalinger i øvrigt.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.