Kursus

Forgyldning - dekora, poler, træ og metal

Du kan efter kurset udføre belægninger med guld, sølv og slagmetal på forskellige underlag som f.eks. kalk, lim, sten, glas, og stof. Du kan endvidere renovere eksisterende forgyldninger og udføre patinering og oxydering af forgyldninger som efterbehandling samt anvende relevante maleteknikker til arbejdets udførelse. Du kan også udføre ciseleringer og brokadeimitation med efterfølgende polering i forbindelse med restaurering.

Fakta

Navn:
Forgyldning - dekora, poler, træ og metal
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
49269-

-

Målgruppe

Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltageren kan: - Foretage nye belægninger med guld, sølv og slagmetal på underlag af jern og træ m.v. til ud- og indvendig brug. - Vejlede om hvilken type forgyldning, der bør anvendes - Vælge og anvende materialer til korrekt bundbehandling, forgyldning og overfladebehandling.- Renovere eksisterende forgyldninger samt vælge og anvende hensigtsmæssigt værktøj og materialer ved maletekniske renoveringsopgaver. - anvende forgyldning som et dekorativt element, hvor der arbejdes med forgyldning med guld, sølv og slagmetal på forskellige underlag som f.eks. kalk, lim, sten, glas, og stof. - udføre patinering og oxydering af forgyldninger som efterbehandling. - deltage i restaureringsarbejde og anvende hensigtsmæssigt værktøj og relevante maleteknikker til arbejdets udførelse. - Opbygge korrekt bund i kridt/bolus til polerforgyldning, og efterfølgende anlægge guld og udføre polerforgyldning til højglans. - Udføre ciseleringer og brokadeimitation med efterfølgende polering i forbindelse med restaurering. - Vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante malematerialer til arbejdets udførelse.- Udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø og arbejdsmiljø

Varighed

10,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.